collapse

Reklama


Autor Wątek: "OG??LNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ  (Przeczytany 3460 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Paweł

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 9066
  • Pomógł? 493
  • Zachodniopomorski OW
"OG??LNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ
« dnia: Kwiecień 02, 2008, 08:00:20 am »
Szanowni Pa??stwo,

16 kwietnia br. w Hotelu Marriott (Warszawa) odbÄ?dzie siÄ? VII edycja Konferencji "Og??lnopolski System Ochrony Zdrowia" Patronat nad wydarzeniem objÄ???a m.in. Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz. Tematyka konferencji po??wiÄ?cona bÄ?dzie zarzÄ?dzaniu kosztami w plac??wkach ochrony zdrowia i opiece zdrowotnej og????em w kontek??cie budowy spo??ecze??stwa informacyjnego.

Do udzia??u w Konferencji zapraszamy zw??aszcza mened??er??w plac??wek medycznych, kt??rzy chcÄ? pog??Ä?biaÄ? wiedzÄ? na temat nowoczesnych metod zarzÄ?dzania w medycynie.

UDZIA? W KONFERENCJI JEST BEZP?ATNY.
Liczba miejsc - ograniczona.

Prelegenci / paneli??ci VII Konferencji OSOZ:

1. Konstanty Radziwi???? (Prezes NIL)
2. Jerzy Miller (by??y Prezes NFZ, wojewoda ma??opolski)
3. Andrzej Soko??owski (Prezes Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych)
4. Leszek Sikorski (Dyrektor Centrum System??w Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
5. Jacek Ruszkowski (Wy??sza Szko??a PrzedsiÄ?biorczo??ci i ZarzÄ?dzania im. Leona Ko??mi??skiego, Dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego)
6. Jaros??aw Kozera (Prezes Stowarzyszenia Mened??er??w Opieki Zdrowotnej)
7. Krzysztof Kuszewski (Kierownik Zak??adu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Pa??stwowego Zak??adu Higieny)
8. Beata Ma??ecka-Libera (ZastÄ?pca PrzewodniczÄ?cego Sejmowej Komisji Zdrowia)
9. Damian Raczkowski (ZastÄ?pca PrzewodniczÄ?cego Sejmowej Komisji Zdrowia)
10. Zygmunt Kami??ski (Komitet Naukowy OSOZ)
11. Genowefa Grabowska (Pose?? do Parlamentu Europejskiego)

Go??ciem specjalnym Konferencji bÄ?dzie dr Jos Devlies (European Institute for Health Records, Bruksela).

W Konferencji we??mie udzia?? oko??o 650 os??b, czo??owych przedstawicieli ochrony zdrowia w Polsce. Opr??cz czÄ???ci g????wnej, odbÄ?dÄ? siÄ? trzy praktyczne sesje panelowe: "Koszty w szpitalach", "Koszty w przychodniach", "Podpis elektroniczny" oraz Gala wrÄ?czenia nagr??d w Konkursie "Liderzy OSOZ 2007". O??ywionej dyskusji mo??na siÄ? spodziewaÄ? podczas panelu dyskusyjnego.

Patronat Honorowy nad KonferencjÄ? objÄ?li: Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Medyczna im. Piast??w ?šlÄ?skich we Wroc??awiu, Federacja Pacjent??w Polskich, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wa??nym wydarzeniem podczas Konferencji bÄ?dzie wrÄ?cznie nagr??d w Konkursie LIDERZY OSOZ 2007. Celem Konkursu jest wyr????nienie os??b i instytucji, kt??re w szczeg??lny spos??b przyczyni??y siÄ? do poprawy jako??ci ochrony zdrowia w Polsce w roku 2007, wyprzedzajÄ? istniejÄ?ce standardy, kierujÄ? siÄ? w swoim dzia??aniu determinacjÄ? i zaanga??owaniem, dziÄ?ki czemu stanowiÄ? inspiracjÄ? i przyk??ad dla pozosta??ych uczestnik??w rynku ochrony zdrowia.

Zapraszamy!
Konferencja (wstÄ?p, udzia?? w wyk??adach, materia??y konferencyjne, przerwy kawowe, lunch) jest bezp??atna dla zarejestrowanych go??ci.
Termin rejestracji up??ywa 9 kwietnia.
Szczeg????owy program Konferencji znajduje siÄ? w za??Ä?czniku.

JAK SIÄ? ZAREJESTROWAÄ??
Wystarczy wej??Ä? na stronÄ? internetowÄ? www.osoz.pl/konf, kliknÄ?Ä? na przycisk znajdujÄ?cy siÄ? z lewej strony ekranu - REJESTRACJA. NastÄ?pnie nale??y wprowadziÄ? dane uczestnika oraz zatwierdziÄ? wpis.

 

* Szukaj


Reklama DRW

* Kto jest on-line

  • Kropka Gości: 32
  • Kropka Ukrytych: 0
  • Kropka Użytkowników: 8
  • Kropka Użytkownicy online:

* Aktywni

Paweł Paweł
9066 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
3241 Wiadomości
Michał Michał
3087 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2912 Wiadomości
karolweksler
2835 Wiadomości
09061303
2834 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
maciek777 maciek777
2189 Wiadomości
cilazapril cilazapril
1591 Wiadomości

Reklama

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Reklama

Style:3: index (domyslny), Portal (default), Display (default).
Pod-szablony:8: init, html_above, body_above, portal_above, main, portal_below, body_below, html_below.
Pliki językowe:8: SPortal.english (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), SPortal.english (domyslny), index+Modifications.english (domyslny), index+Modifications.polish-utf8 (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), index.english (domyslny), index.polish-utf8 (domyslny).
Arkusze stylów:1: portal (default).
Uwzględnione pliki:14 - 737KB. (pokaż)
Użytych zapytań: 31.

[Pokaż zapytania]