collapse

Reklama


Autor Wątek: KS-PPS Oracle  (Przeczytany 4860 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline cocolinko

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 282
 • Pomógł? 16
 • Mazowiecki OW
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 12, 2021, 12:20:31 pm »
nie musisz znać starego :)
dajesz tylko ALTER USER PPS BY NOWE_HASLO;

Offline PiotrSz

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 3170
 • Pomógł? 102
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 12, 2021, 13:44:33 pm »
czyli PPS i hasło masterkey

To chyba przy Firebird.
W Oracle coś kojarzę że domyślne do PPS było KSPPS (dużymi).

Pozdrawiam

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 12, 2021, 14:05:22 pm »
Nic mi tu nie wychodzi, nie rozumiem co po tej komendzie ma się zrobić :-(
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1202]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Andrzej>sqlplus ALTER USER KSPPS IDENTIFIED BY NOWE_HASLO;

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

Do uruchamiania instrukcji SQL, PL/SQL i SQL*Plus proszŕ u?ywaŠ interfejsu SQL*Plus.

Sk?adnia wywo?ania 1: sqlplus -H | -V

    -H             Wyťwietla wersjŕ SQL*Plus oraz
                   pomoc w zakresie sk?adni wywo?ania.
    -V             Wyťwietla wersjŕ SQL*Plus.

Sk?adnia wywo?ania 2: sqlplus [ [<opcja>] [[{logowanie | /nolog}]] [<start>] ]

  <opcja> to: [-AC] [-C <wersja>] [-F] [-L] [-M "<opcje>"] [-NOLOGINTIME]
               [-R <poziom>] [-S]

    -AC            W??czenie funkcji Application Continuity.
    -C <wersja>    Ustawia zgodnoťŠ polece˝, na ktˇre ma wp?yw,
                   na wersjŕ okreťlon? przez <wersja>.  Wersja
                   ma postaŠ "x.y[.z]". Na przyk?ad -C 10.2.0
    -F             Ta opcja poprawia ogˇln? wydajnoťŠ. Zmienia
                   domyťlne ustawienia wartoťci.
                   Szczegˇ?owe ustawienia: zob. SQL*Plus User's Guide.
    -L             Jest podejmowana jedn? prˇbŕ zalogowania, bez
                   ponownego monitowania przy b?ŕdzie.
    -M "<opcje>"   Ustawia automatyczne znacznikowanie HTML lub CSV dla wyjťcia. Opcje
                   maj? postaŠ:
                   {HTML html_options|CSV csv_options}
                   Szczegˇ?owy opis opcji HTML i CSV jest dostŕpny w podrŕczniku SQL*Plus User's Guide.
    -NOLOGINTIME   Bez wyťwietlania daty i godziny ostatniego pomyťlnego logowania.
    -R <poziom>    Ustawia tryb ograniczony w celu wy??czenia polece˝ SQL*Plus,
                   ktˇre wspˇ?dzia?aj? z systemem plikˇw. Poziomem mo?e byŠ
                   1, 2 lub 3. Najbardziej restrykcyjny jest -R 3, ktˇry wy??cza
                   wszystkie polecenia u?ytkownika wspˇ?dzia?aj?ce
                   z systemem plikˇw.
    -S             Ustawia tryb cichy, w ktˇrym jest wy??czone wyťwietlanie
                   banera SQL*Plus, monitˇw i echa
                   polece˝.

  <logowanie> to: {<nazwa_u?ytkownika>[/<has?o>][@<identyfikator_po??czenia>] | /}
              [AS {SYSDBA | SYSOPER | SYSASM | SYSBACKUP | SYSDG
              | SYSKM | SYSRAC}] [EDITION=wartoťŠ]

    Okreťla nazwŕ u?ytkownika i has?o konta bazy danych oraz
    identyfikator po??czenia z baz? danych. Jeťli nie zostanie
    on podany, SQL*Plus po??czy siŕ z domyťln? baz? danych.

    Opcje AS SYSDBA, AS SYSOPER, AS SYSASM, AS SYSBACKUP, AS SYSDG,
    Opcje AS SYSKM i AS SYSRAC okreťlaj? uprawnienia do administrowania baz? danych.

    <identyfikator_po??czenia> mo?e mieŠ postaŠ nazwy us?ugi sieciowej
    lub ?atwego po??czenia (Easy Connect).

      @[<nazwa_us?ugi_sieciowej> | [//]Host[:Port]/<nazwa_us?ugi>]

        <nazwa_us?ugi_sieciowej> to prosta nazwa us?ugi, ktˇra jest rozstrzygana
        na deskryptor po??czenia.

        Przyk?ad: Nawi?zanie po??czenia z baz? danych przy u?yciu nazwy us?ugi sieciowej,
                 przy czym nazw? sieciowej us?ugi bazy danych jest ORCL.

           sqlplus nazwa_u?ytkownika/has?o_u?ytkownika@ORCL

        Host to nazwa hosta lub adres IP komputera
        serwera bazy danych.

        Port to port nas?uchu na serwerze bazy danych.

        <nazwa_us?ugi> to nazwa us?ugi bazy danych,
        do ktˇrej ma byŠ uzyskany dostŕp.

        Przyk?ad: Nawi?zanie po??czenia z baz? danych przy u?yciu ?atwego
                 po??czenia (Easy Connect), gdy nazw? us?ugi jest ORCL.

           sqlplus nazwa_u?ytkownika/has?o_u?ytkownika@Host/ORCL

    Opcja /NOLOG powoduje uruchomienie SQL*Plus bez nawi?zywania
    po??czenia z baz? danych.

    EDITION okreťla wartoťŠ sesji Edition


  <start> to: @<URL>|<nazwa_pliku>[.<roz>] [<parametr> ...]

    Uruchamia okreťlony skrypt SQL*Plus z serwera WWW (URL) lub
    z lokalnego systemu plikˇw (nazwa_pliku.roz) z okreťlonymi parametrami,
    ktˇre bŕd? przypisane do zmiennych substytucyjnych w skrypcie.

Podczas uruchamiania SQL*Plus i po poleceniach CONNECT s? uruchamiane
profil serwisu (np. $ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql) i profil u?ytkownika
(np. login.sql z katalogu roboczego). W plikach
mog? byŠ zawarte polecenia SQL*Plus.
Wiŕcej informacji mo?na znalečŠ w podrŕcznikach SQL*Plus User's Guide i SQL*PLUS Reference.

C:\Users\Andrzej>
Edward z Kętrzyna

Offline karolweksler

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2234
 • Pomógł? 151
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 12, 2021, 14:38:04 pm »
najpierw samo polecenie sqlplus
potem Enter
i potem kolejne

Offline PiotrSz

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 3170
 • Pomógł? 102
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 12, 2021, 14:52:03 pm »
najpierw samo polecenie sqlplus
potem Enter
i potem kolejne

No i odpowiednio zmodyfikuj pod siebie polecenie
sqlplus ALTER USER KSPPS IDENTIFIED BY NOWE_HASLO;
miałeś chyba zmienić hasło usera PPS a nie KSPPS no i NOWE_HASLO to wiesz, że ma być tam hasło ;-)

BTW to wygasanie hasła to chyba dało się jakoś wyłączyć?
Pamiętam, że mi też kiedyś wygasło i to ogarniałem ale chyba już od tego czasu nie wygasa bo coś jeszcze zrobiłem?

Pozdrawiam

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 12, 2021, 15:18:05 pm »
uruchamiam sqlplus
i wyskakuje mi podaj nazwę użytkownika i potem hasło
Edward z Kętrzyna

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 12, 2021, 15:23:30 pm »
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1202]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Andrzej>sqlplus

SQL*Plus:
Release 18.0.0.0.0 - Production on N Wrz 12 15:22:08 2021
Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.
Proszŕ podaŠ nazwŕ u?ytkownika: ALTER USER PPS IDENTIFIED BY Rom@1957;
SP2-0306: Niepoprawna opcja.
Sk?adnia wywo?ania: CONN[ECT] [{logowanie|/|proxy} [AS {SYSDBA|SYSOPER|SYSASM|SYSBACKUP|SYSDG|SYSKM|SYSRAC}] [edition=wartoťŠ]]
gdzie <logowanie> ::= <nazwa_u?ytkownika>[/<has?o>][@<id_po??czenia>]
      <proxy> ::= <u?ytkownik_proxy>[<nazwa_u?ytkownika>][/<has?o>][@<id_po??czenia>]
Proszŕ podaŠ nazwŕ u?ytkownika:
Edward z Kętrzyna

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 12, 2021, 15:29:50 pm »
Robiłem tu różna kombinacje, ale zawsze chce nazwę użytkownika i hasło :-(
Zostawiam to
Edward z Kętrzyna

Offline karolweksler

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2234
 • Pomógł? 151
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 12, 2021, 15:59:13 pm »
Tutaj masz info co podać

czyli PPS i hasło masterkey

To chyba przy Firebird.
W Oracle coś kojarzę że domyślne do PPS było KSPPS (dużymi).

Pozdrawiam

i dopiero potem Alter.

Offline cocolinko

 • Super Specjalista
 • ****
 • Wiadomości: 282
 • Pomógł? 16
 • Mazowiecki OW
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 12, 2021, 17:55:42 pm »
najpierw na usera sysdba się zaloguj
potem zmiana hasła

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 12, 2021, 19:25:41 pm »
Karolweksel i mam to, tylko nie wiem dlaczego jak hcę wpisać hasło to jakby nic się nie wpisuje i mam otwarte jako administrator:
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1202]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Andrzej>sqlplus

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on N Wrz 12 19:20:35 2021
Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

Proszŕ podaŠ nazwŕ u?ytkownika: PPS
Proszŕ podaŠ has?o:
ERROR:
ORA-12560: TNS:b??d adaptera protoko?u


Proszŕ podaŠ nazwŕ u?ytkownika: ALTER USER PPS IDENTIFIED BY Rom@1957;
SP2-0306: Niepoprawna opcja.
Sk?adnia wywo?ania: CONN[ECT] [{logowanie|/|proxy} [AS {SYSDBA|SYSOPER|SYSASM|SYSBACKUP|SYSDG|SYSKM|SYSRAC}] [edition=wartoťŠ]]
gdzie <logowanie> ::= <nazwa_u?ytkownika>[/<has?o>][@<id_po??czenia>]
      <proxy> ::= <u?ytkownik_proxy>[<nazwa_u?ytkownika>][/<has?o>][@<id_po??czenia>]
Proszŕ podaŠ nazwŕ u?ytkownika:
Edward z Kętrzyna

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 12, 2021, 19:29:59 pm »
Chyba jestem do bani :-(
wpisuję sqlplus i enter
nazwa użytkownika PPS
hasło: masterkey
i tu jakby dupa :-(
jak ktoś może to tak jak dla chłopa na miedzy w punktach:
1. sqlplus - enter
2. itd.
przepraszam ale jak ktoś ma czas to jeszcze bym spróbował. Wielkie dzięki, że piszecie :-)
Edward z Kętrzyna

Offline karolweksler

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2234
 • Pomógł? 151
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 12, 2021, 19:44:24 pm »
W cmd najpierw

sqlplus /nolog
i naciskasz enter
potem będzie
SQL>
i wpisz connect /as sysdba
i enter

a potem ALTER USER PPS IDENTIFIED BY Rom@1957;
i enter

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 12, 2021, 20:04:50 pm »
I jest to po wpisaniu pozycji dwa:
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1202]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\WINDOWS\system32>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on N Wrz 12 20:03:57 2021
Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

SQL> connect /as sysdba
ERROR:
ORA-12560: TNS:b??d adaptera protoko?u


SQL>
Edward z Kętrzyna

Offline Edward_B

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2802
 • Pomógł? 152
Odp: KS-PPS Oracle
« Odpowiedź #59 dnia: Wrzesień 12, 2021, 20:06:28 pm »
a potem jak wpiszę pozycja trzy:
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1202]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\WINDOWS\system32>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on N Wrz 12 20:03:57 2021
Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

SQL> connect /as sysdba
ERROR:
ORA-12560: TNS:b??d adaptera protoko?u


SQL> ALTER USER PPS IDENTIFIED BY Rom@1957;
SP2-0640: Brak po??czenia
SQL>
Edward z Kętrzyna

 


* Kalendarz Świadczeniodawcy

Październik 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 [23]
24 25 26 27 28 29 30
31

Nie znaleziono żadnych wydarzeń w kalendarzu.

* Szukaj


Reklama DRW

* Shoutbox

Odśwież Historia
 • Nie ma jeszcze żadnych wiadomości!

* Kto jest on-line

 • Kropka Gości: 52
 • Kropka Ukrytych: 0
 • Kropka Użytkowników: 0

Nie ma żadnego użytkownika on-line.

* Aktywni

Paweł Paweł
8761 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
3170 Wiadomości
Michał Michał
2950 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2802 Wiadomości
09061303
2680 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
karolweksler
2234 Wiadomości
maciek777 maciek777
2176 Wiadomości
cilazapril cilazapril
1548 Wiadomości

Reklama

Reklama