Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Rozliczenia świadczeń => POZ => Wątek zaczęty przez: Michał w Listopad 16, 2010, 23:23:18 pm

Tytuł: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Listopad 16, 2010, 23:23:18 pm
Nowe otwarcie forum, a więc nowy bardziej aktualny mini Poradnik z zakresu POZ, a ponieważ wszystko ostatnimi czasy jest nowe, to będę się odnosił do nowego design?u PPS?a.

1.   Lista POZ - co miesiąc do 7 dnia miesiąca

Od Stycznia 2010 roku ze względu na nowy typ umów POZ aktywacja deklaracji może być wykonywana do dowolnej usługi z umowy określanych w nazwie jako usługi do konkretnych zakresów wiekowych / typów szkół.
Umowy na rok 2010 nie zawierają bowiem parametrów określających dopuszczalny zakres wiekowy pacjenta do usługi.
Nie ma to jednak znaczenia, ze względu na fakt że dane o przypisaniu deklaracji do konkretnej usługi z umowy nie są raportowane plikami list POZ. Raportowany jest jedynie nr umowy, ważne jest więc właściwe jej wskazanie w procesie aktywacji, zwłaszcza jeżeli posiadamy więcej niż jedną umowę POZ na rok 2010.
Na początku miesiąca, po dodaniu wszystkich nowych deklaracji wchodzimy do Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Deklaracje, filtrujemy deklaracje wybierając tylko nieaktywowane oraz jeden z typów deklaracji, np. Lekarz rodzinny, wciskamy przycisk Akt. wszys. (Ctrl+F6) i wskazujemy odpowiedni do wybranego typu deklaracji (lekarz rodzinny) zakres umowy oraz dowolną usługę z zakresu a następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem [ENT] Ok.
Operację powtarzamy dla pozostałych typów deklaracji na jakie mamy podpisaną umowę z NFZ.

Mając aktywowane deklaracje, przystępujemy do tworzenia Listy POZ.
Wchodzimy w Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) i wybieramy Listę POZ 2010. W nowym oknie wybieramy wszystkie niezbędne pozycje pamiętając żeby jako miesiąc podać miesiąc, w którym wykonujemy Listę POZ. Klikamy na [ENT] OK. Lista została stworzona.
Uwaga od 1 listopada 2010 roku, jeżeli przychodnia ma podpisaną umowę zarówno na lekarza (lub położną) jak i pielęgniarkę szkolną, zostaną wygenerowane dwie Listy POZ (osobna lista na pielęgniarkę szkolną).
Pozostało teraz wygenerować plik z Listą POZ klikając na przycisk Wyślij (Ctrl+F6) (nie należy się przejmować, że w oknie wyboru miejsca zapisu wygenerowanego pliku widnieje rozszerzenie .xml, wygenerowany plik będzie miał właściwe rozszerzenie czyli .PDX).
Tak wygenerowany plik wysyłamy na SZOI (Sprawozdawczość --> POZ --> Deklaracje POZ)


2.   Listy uczniów - co miesiąc do 7 dnia miesiąca (dane zawarte w Liście POZ), dodatkowo dwa razy w roku (do 7 marca i do 7 października) należy przesłać podpisaną przez dyrektorów szkół informację o liczbie uczniów objętych opieką przez Świadczeniodawców (załącznik nr 3 do umowy)


3.   Raport Statystyczny (wykonanych świadczeń) - co miesiąc do 10 dnia miesiąca.
Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) --> Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych
Należy pamiętać aby wybrać poprzedni miesiąc, np. tworząc raport na początku kwietnia wybieramy marzec.
Generujemy plik z rozszerzeniem .SWX klikając na przycisk Wyślij (Ctrl+F6). Teraz wysyłamy plik na SZOI (Raporty --> Raporty statystyczne (medyczne))


4.   Raport zbiorczy (ilościowy) wykonanych świadczeń (załącznik nr 3B z Zarządzenia 87/2010) - co miesiąc do 10 dnia miesiąca

Są trzy możliwości stworzenia raportu:
a) Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Świadczenia POZ -->  Dane zbiorcze o  świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Za pomocą przycisku Dodaj (F2) dodajemy informację o ilości świadczeń w danym miesiącu. Niestety dla każdego typu świadczenia musimy wybierać umowę i miesiąc (jest to trochę denerwujące).
Następnie przechodzimy do Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) -->  Raport Zbiorczy świadczeń udzielonych w ramach POZ --> Uzupełnionych ręcznie danych
Zaznaczamy stworzony raport i wciskamy CF6 Wyślij. Wygenerowany plik przesyłamy na SZOI.

b) Ponieważ sposób pierwszy jest dosyć kłopotliwy, umożliwiono stworzenie szablonu, dzięki któremu będziemy musieli uzupełnić tylko ilości świadczeń dla przygotowanej wcześniej listy.
Tworzenie szablonów (tylko raz):
Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Świadczenia POZ --> Definiowanie Szablonów i wciskamy Dodaj (F2). W nowym oknie wciskamy kwadracik obok pola Szablon a następnie przycisk F2. W kolejnym oknie wpisujemy nazwę tworzonego przez nas szablonu, wybieramy umowę, rok oraz miesiąc i zatwierdzamy przyciskiem [ENT] Ok. W oknie, do którego wróciliśmy wybieramy typ i podtyp pierwszego świadczenia jakie chcemy uwzględnić w raporcie statystycznym i zatwierdzamy przyciskiem [ENT] Ok. Pierwsza pozycja została dodana do szablonu. Aby dodać kolejną pozycję wciskamy Dodaj (F2), wybieramy stworzony przed chwilą przez nas szablon oraz typ i podtyp kolejnego świadczenia i zatwierdzamy przyciskiem [ENT] Ok. Czynność tę powtarzamy do momentu dodania wszystkich wymaganych przepisami świadczeń. Tak przygotowany szablon możemy wyeksportować za pomocą przycisku Eksport (Ctrl+F2), np. aby zaimportować go w innej lokalizacji.
Import szablonów (tylko raz):
Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Świadczenia POZ --> Definiowanie Szablonów i wciskamy Import (Shift+F5) a następnie wybieramy z dysku plik z szablonem (*.exp)
Tworzenie raportu zbiorczego (co miesiąc):
Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) -->  Raport Zbiorczy świadczeń udzielonych w ramach POZ --> Uzupełnionych na podst. Szablonu. Wybieramy odpowiedni szablon oraz miesiąc, następnie uzupełniamy ilości poszczególnych świadczeń i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Zaznaczamy stworzony raport i wciskamy CF6 Wyślij. Wygenerowany plik przesyłamy na SZOI.
 
c) W module POZ stworzono możliwość wprowadzania świadczeń, których ilość sprawozdajemy w załączniku nr5 (są to świadczenie pisane małymi literami). Świadczenia te nie będą wysyłane w raporcie statystycznym (.swx), ale na ich podstawie można automatycznie wygenerować załącznik nr 5. Jeżeli wpisywaliśmy te świadczenia w module POZ, to wchodzimy w Moduł Rozliczenia --> Rejestracje --> Świadczenia POZ -->  Dane zbiorcze o  świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Po wybraniu umowy i miesiąca, za który chcemy zrobić raport, wciskamy Uzupełnij (F9) i zatwierdzamy informację, że wcześniej wprowadzone dane zostaną nadpisane danymi z modułu POZ.
Następnie przechodzimy do Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) -->  Raport Zbiorczy świadczeń udzielonych w ramach POZ --> Uzupełnionych ręcznie danych
Zaznaczamy stworzony raport i wciskamy CF6 Wyślij. Wygenerowany plik przesyłamy na SZOI.

Uwaga!
Jeżeli jakiegoś typu świadczenia nie wykonywaliśmy w ogóle, to należy je dodać z ilością ?0?, gdyż inaczej raport na SZOI nie uzyska statusu Zaimportowano. Raport kompletny.


5.   Sprawozdanie wykonanych badań (załącznik nr 3C z Zarządzenia 74/2010)  - co miesiąc do 10 dnia miesiąca w formie elektronicznej raportem zbiorczym razem z danymi z pkt 4.

6.   Rozliczanie położnej POZ
Położna jest rozliczana w dwojaki sposób:
1. na podstawie stawki kapitacyjnej (patrz pkt. 1),
2. na podstawie ilości i rodzajów przeprowadzonych wizyt (o tym traktuje ten punkt).

Położna od 2009 roku otrzymuje dodatkowe pieniądze (podstawową kwotę otrzymujemy z kapitacji) za świadczenia:

Cytuj
Kod świadczenia wg      Kod świadczenia wg rozporządzenia MZ   Nazwa jednostki sprawozdawanej
wg NFZ2

5.01.00.0000089   8.7   wizyta patronażowa
5.01.00.0000090   41.6   wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w ciąży
5.01.00.0000091   8.6   wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych

Jest kilka ograniczeń, o których należy pamiętać:
1. Patronaże wpisujemy u noworodków a nie ich matek.
2. Jeżeli dziecko nie ma PESEL'a to aby uniknąć problemów (w różnych OW NFZ jest różnie):
- pozycja musi zawierać pesel opiekuna (matki) w polu Nr dokumentacji medycznej
- na karcie  pacjenta musi być wpisany PESEL opiekuna (matki) oraz zaznaczony checkbox przy polu noworodek
- w module admin opcja: SWIAD_DANE_OSOB musi być ustawiona na TAK
3. NFZ płaci tylko za 6 wizyt patronażowych u noworodka w miesiącu (jeżeli jest ich więcej to uznaje się że są opłacone w ramach stawki kapitacyjnej).
4. NFZ płaci tylko za 2 wizyty tygodniowo w edukacji przedporodowej u kobiety w ciąży.

Jeżeli wizyty w raporcie statystycznym nie spełniają któregoś z tych ograniczeń zostaną odrzucone.

Jak to wygląda w PPS:

Świadczeń tych nie wpisujemy w module POZ (jest taka możliwość ja z przyzwyczajenia robię po staremu - trochę niżej instrukcja Pawła jak to zrobić w module POZ) tylko w Module Rozliczenia --> Rejestracje --> Świadczenia Ctrl+1 --> Dodaj (F2)
1. W nowym oknie wybieramy pacjenta (noworodka) a w polu Nr dokumentacji med. wpisujemy PESEL matki
2. Przechodzimy na kolejną zakładkę i wybieramy datę wizyty
3. Następnie wybieramy:
- Miejsce wykonywania usług
- Pracownika medycznego (położną)
- Ministerialny kod świadczenia (podałem wyżej przy rodzajach świadczeń)
- Rozpoznanie główne (Wpisujemy tutaj kod icd-10, Z39 w patronażach i Z34 w przypadku opieki przedporodowej)
4. W następnej kolejności wciskamy F2 Dodaj prod. i w nowym oknie wybieramy odpowiednią umową i produkt (np. Wizyta Patronażowa)
5. Zatwierdzamy klikając [ENT] Ok

lub wg instrukcji Pawła korzystamy z modułu POZ

Moduł POZ -> Badania płatne -> Wybieramy miejsce -> Wybieramy świadczenie
1. pacjent,
2. rozpoznanie
3. personel,
4. data realizacji,
5. kod ministerialny
W ten sposób można wprowadzić wszystkie dodatkowo płatne świadczenia.


Gdy już wpiszemy wszystkie wizyty z całego miesiąca, tworzymy raport statystyczny Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) --> Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych
Należy pamiętać aby wybrać poprzedni miesiąc, np. tworząc raport na początku kwietnia wybieramy marzec.
Generujemy plik z rozszerzeniem .SWX klikając na przycisk Wyślij (Ctrl+F6). Teraz wysyłamy plik na SZOI (Raporty --> Raporty statystyczne (medyczne))

Czekamy na raport zwrotny (różnie to bywa od kilku godzin do kilku dni). Gdy pojawi się raport zwrotny (nie należy pobierać dopóki wszystkie świadczenia nie będą zwalidowane przez NFZ) pobieramy i importujemy go do PPS'a (Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty zwrotne --> Odbierz (F2)).
Jeżeli wszystko jest ok to mamy potwierdzone wszystkie świadczenia i tworzymy raport rozliczeniowy (Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty do NFZ i wciskamy Dodaj (F2) --> Raport rozliczeniowy do umowy. Wybieramy odpowiednią umowę i okres za jaki chcemy stworzyć raport i ewentualnie podstawę ubezpieczenia. Jeżeli chcemy aby raport rozliczeniowy zawierał tylko wpisane przez nas świadczenia Położnej, to w kolejnym kroku wybieramy tylko interesujące nas pozycje i analogicznie z oddziałami NFZ). Podobnie jak przy raporcie statystycznym generujemy plik z raportem rozliczeniowym i przesyłamy go na SZOI (Sprawozdawczość --> Raporty rozliczeniowe (medyczne)).
Czekamy na raport zwrotny (zawierający szablon rachunku). Gdy pojawi się raport zwrotny pobieramy i importujemy go do PPS'a (Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty zwrotne i wciskamy Odbierz (F2))
- od 2011 roku zmienił się sposób rozliczeń i zlikwidowano konieczność generowania raportu rozliczeniowego.
Jeżeli po zaczytaniu zwrotnego raportu statystycznego stwierdzimy, że wszystkie pozycje zostały zatwierdzone przez NFZ to na SZOI (Sprawozdawczość --> Żądanie Rozliczenia --> Dodanie żądania rozliczenia świadczeń) żądamy rozliczenia świadczeń (taki raport rozliczeniowy tyle, że robiony na SZOI). Do żądania zostanie automatycznie przygotowany szablon rachunku, który importujemy do PPS'a (Moduł Rozliczenia --> Raporty --> Raporty zwrotne i wciskamy Odbierz (F2)).
Następnie postępujemy jak w przypadku wystawiania rachunku w kapitacji czyli wystawiamy rachunek na podstawie właśnie zaimportowanego szablonu rachunku (Moduł Rozliczenia --> Kontrakty --> Szablony rachunków --> Rachunek (F2) --> Dodaj).

Analogicznie postępujemy jeżeli chcemy rozliczyć inne dodatkowo płatne świadczenia:

Cytuj
5.01.00.0000055   7.11   świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gmina własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa
5.01.00.0000056   7.11   świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji
5.01.00.0000081   7.11   świadczenie położnej poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka? lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP.


mini Poradnik powstał w oparciu o:
- jego wcześniejszą wersję znajdującą się w archiwum,
- informacje znalezione na forum (podziękowania dla użytkowników forum)
- moje własne doświadczenie i wiedzę.

Jeże coś się nie zgadza to piszcie.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Listopad 16, 2010, 23:35:26 pm
Może warto dodać że przy deklaracjach należy podawać
- osobę personelu do której jest złożona deklaracja
- miejsce złożenia deklaracji

a w MSZ ważny jest również typ szkoły, rodzaj szkoły, Regon Szkoły, oznaczenie osób objętych fluorkowaniem

Osoby mające pacjentów w DPS również muszą składać 2 razy w roku w formie papierowej zał dotyczący liczby osób objętych opieką
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Listopad 16, 2010, 23:45:02 pm
Pewnie i warto. Tylko gdybym miał opisać wszystko od A do Z to nie byłby to mini Poradnik tylko pełen wypasu Mega Poradnik i byłby dużo obszerniejszy :>
Pamiętajmy, że bez wspomnianych przez ciebie danych nie dodamy deklaracji bo PPS nam na to nie zezwoli (poza fluorkowaniem).
Tak czy owak, jeżeli komuś do głowy przyjdzie coś jeszcze, to piszcie (przynajmniej łatwiej będzie to później znaleźć).
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Listopad 16, 2010, 23:53:29 pm

To już jest Mega Poradnik :)
Podajesz wymagania wynikające z umowy oraz jak to zrobić w PPS, wszystko na tacy.Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: maciek777 w Listopad 16, 2010, 23:54:25 pm
Rewelacja oczywiście, malutki błąd (czepiam się)  ale... pkt 4c Świadczenia te nie będą wysyłane w raporcie rozliczeniowym (.swx)....

edit:
thx. już poprawione. Tak to jest jak człowiek od 20h nie śpi. /Michał
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: maciek777 w Listopad 16, 2010, 23:55:51 pm

To już jest Mega Poradnik :)
Podajesz wymagania wynikające z umowy oraz jak to zrobić w PPS, wszystko na tacy.

Popieram i Podziwiam.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: miszol w Listopad 17, 2010, 00:53:15 am
(....)
3. NFZ płaci tylko za 6 wizyt patronażowych u noworodka w miesiącu (jeżeli jest ich więcej to uznaje się że są opłacone w ramach stawki kapitacyjnej).
(....)
Czy przypadkiem nie jest to 6 patronaży na dwa miesiące (czas w którym położna zajmuje się noworodkiem)?


PS świetna robota
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Listopad 17, 2010, 07:36:37 am
Świadczeń tych nie wpisujemy w module POZ (chociaż podobno już jest taka możliwość ja z przyzwyczajenia robię po staremu) tylko w Module Rozliczenia --> Rejestracje --> Świadczenia Ctrl+1 --> Dodaj (F2)

Moduł POZ -> Badania płatne -> Wybieramy miejsce -> Wybieramy świadczenie
1. pacjent,
2. rozpoznanie
3. personel,
4. data realizacji,
5. kod ministerialny

W ten sposób można wprowadzić wszystkie dodatkowo płatne świadczenia.


zaktualizowałem poradnik /Michał
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: nieznajomy234 w Grudzień 14, 2010, 09:28:00 am
A może jeszcze wzmianka o generowaniu list POZ na przełomie roku?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Grudzień 14, 2010, 10:09:54 am
Nie bardzo wiem o co chodzi? Masz nową umowę to ją importujesz i tworzysz listę jak zawsze. Jeżeli nie masz, to NFZ nie może od ciebie wymagać wygenerowania listy. Jeżeli się uprą to być może  Kamsoft opublikuje jakiegoś tipa jak tymczasowo przedłużyć obowiązywanie umowy (albo zrobisz to ręcznie). W tym roku jednak nie będzie to takie łatwe bo podpisujemy nowe umowy a nie aneksy i najprawdopodobniej świadczenia pielęgniarki poz będą znowu w jednej umowie z lekarzem.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Grudzień 14, 2010, 10:22:29 am

W styczniu jak dostaniesz umowę  będziesz musiał aktywować deklaracje do nowej umowy (czyli Aktywuj wszystkie i po robocie )
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: nieznajomy234 w Grudzień 14, 2010, 23:15:19 pm
No tak i chodziło mi o to, żeby zaznaczyć to w poradniku (i usunąć te zbędne posty), że tworzenie tych list na przełomie roku może być utrudniona w związku z oczekiwaniem na nową umowę.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: nahida w Styczeń 02, 2011, 23:22:33 pm
a to można samemu wywnioskować :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: K3l3mvor w Styczeń 13, 2011, 14:51:33 pm
Czy ktoś orientuje się jakie ICD 10 wymagane jest przy procedurze 5.01.00.0000091 tj.  wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych ?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Styczeń 13, 2011, 15:10:19 pm
kiedyś dawałem Z48 i było OK

piszę "kiedyś" , bo to było rok temu, dawno nie wprowadzalem takiej wizyty
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: zibi w Styczeń 13, 2011, 21:04:17 pm
(....)
3. NFZ płaci tylko za 6 wizyt patronażowych u noworodka w miesiącu (jeżeli jest ich więcej to uznaje się że są opłacone w ramach stawki kapitacyjnej).
(....)
Czy przypadkiem nie jest to 6 patronaży na dwa miesiące (czas w którym położna zajmuje się noworodkiem)?
Tak dla dopieszczenia tej wypowiedzi:
6 wizyt patronażowych do 6 tygodnia życia noworodka
(oczywiście są odstępstwa - indywidualne zgody np. dla wcześniaków, którym położna wykonuje usługi np w 3 miesiącu życia

Również chylę czoła co do poradnika

P.S.
może ktoś by napisał podobny dla SOMEDA
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Styczeń 17, 2011, 22:06:36 pm
Szybkie pytanie:

czy w przypadku pacjentów z dps, placówek resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych w przypadku deklaracji na lekarza wybieramy tylko DPS w polu [rodzaj] ?

Do czego służy pole [Typ podopiecznego]? Czy jest ono dla pielęgniarki środowiskowej?

Już chyba z 4 lata nie miałem DPS i nie pamiętam co się zaznaczało.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Styczeń 17, 2011, 22:21:45 pm
Normalnie DRAMAT.

Rozwijasz listę i oczom twym ukazał się las... znaczy się DPS-Podopieczny Domu Pomocy Społecznej.

498 http://www.youtube.com/watch?v=LdRxXID_b28
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Styczeń 18, 2011, 07:09:26 am
Rozwiniesz coś więcej?

Edit:
Albo może ja zadam inaczej swoje pytanie w celu jego zrozumienia. Kiedyś jeśli dobrze pamiętam wybierało sięw polu [rodzaj] pozycję DPS. Teraz jest jeszcze pole [typ podopiecznego] które nie pamiętam czy kiedyś było.
W przypadku deklaracji na pielęgniarkę wybieramy właśnie w tym polu typ podopiecznego - zresztą w przypadku pielęgniarki w polu [rodzaj] nie ma pozycji DPS.
Moje pytanie brzmi: Czy w przypadku deklaracji na lekarza wybieramy odpowiednią pozycję w polu [rodzaj] czy w polu [typ podopiecznego]? a nie co się ukaże po rozwinięciu listy...

Edit2:
Dodam jeszcze jedno - w zarządzeniu nr 60/2010/DSOZ mowa jest o polu typ-podopiecz i wartościach DPS, DMD .... itd co wskazywałoby na pole [typ podopiecznego], jednak ktoś kto ma DPS twierdzi uparcie, że wybiera pole [rodzaj], aktywuje odpowiednio i co miesiąc na rachunku ma pozycję dotyczą tego punktu umowy.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Styczeń 18, 2011, 17:38:26 pm
A więc pomimo tego, że oczom mym nie ukazał się las doszedłem o co chodzi.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2010/DSOZ parametr typ-podopiecz wypełniamy wartościami DPS, DMD, OSW itd...

Te wartości są dostępne w polu [Typ podopiecznego]. Jeśli jednak wybierzemy w polu [Rodzaj] DPS to program nam również wypełni parametr typ-podopiecz wartością DPS.

Reasumując: wychodzi na to, że w chwili obecnej w przypadku DPS obojętne jest czy wypełnimy pole [rodzaj], czy [typ podopiecznego]. W moim przypadku są to placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne a więc chyba OSW (ośrodek szkolno wychowawczy)?
W tym miesiącu zostawię DPS - ponieważ to i tak ten sam punkt umowy a w przyszłym miesiącu sprawdzę na jednym pacjencie co się stanie jak wybiorę OSW.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: wojciech.re w Styczeń 18, 2011, 18:10:15 pm
Reasumując: wychodzi na to, że w chwili obecnej w przypadku DPS obojętne jest czy wypełnimy pole [rodzaj], czy [typ podopiecznego].

uff ;) a już latało mi pogłowie czy nowej listy nie posłać ;)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Luty 08, 2011, 23:52:27 pm

proponuje zmianę na

4.   Raport zbiorczy (ilościowy) wykonanych świadczeń (załącznik nr 3B z Zarządzenia 87/2010) - co miesiąc do 10 dnia miesiąca.


5.   Sprawozdanie wykonanych badań (załącznik nr 3C z Zarządzenia 74/2010)  - co miesiąc do 10 dnia miesiąca w formie elektronicznej raportem zbiorczym razem z danymi z pkt 4.

Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Luty 09, 2011, 00:50:12 am
mówisz masz :)
Wykreśliłem też raporty rozliczeniowe. Jeżeli coś jeszcze wymaga zmian to piszcie.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Lipiec 03, 2011, 14:50:04 pm
Czy to prawda ,że od 1 lipca w POZ mamy stosować ICD np. I10.5 tz 5 znaków? pozdrawiam Henryk
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Lipiec 03, 2011, 22:36:03 pm
skąd masz takie informacje?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Lipiec 04, 2011, 11:37:23 am
Czy to prawda ,że od 1 lipca w POZ mamy stosować ICD np. I10.5 tz 5 znaków? pozdrawiam Henryk

do porad POZ w ogóle nie jest wymagane ICD10 poza poradami związanymi z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia, gdzie ICD10 (3 znakowe) kwalifikuje świadczenie do tego produktu

o ile wiem, nic się w tej kwestii nie zmieniło

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Lipiec 04, 2011, 12:05:26 pm
do porad POZ w ogóle nie jest wymagane ICD10 poza poradami związanymi z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia, gdzie ICD10 (3 znakowe) kwalifikuje świadczenie do tego produktu

Niby nie jest (sam nigdzie nie znalazłem aktu prawnego, który by tego wymagał), ale u mnie kilka porad w miesiącu gdzie akurat nikt nie wpisał ICD-10 (nie są to porady dotyczące cukrzycy czy CHUK) jest zawsze zwracanych z błędem:

Kod: 3000081, Brak Kodu Głównej Jednostki Chorobowej Icd10 Pacjenta
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Lipiec 04, 2011, 19:09:12 pm
Zarząd LZLR p wydał komunikat, że od 1 lipca obowiązuje pięcioznakowe ICD 10. Pozdrawiam Henryk
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Lipiec 04, 2011, 19:46:34 pm
A możesz zacytować ten komunikat? I co to jest LZLR?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Lipiec 04, 2011, 19:48:19 pm
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych?
A co nas obchodzi ich komunikat?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Lipiec 04, 2011, 20:17:20 pm
Zawsze warto wiedzieć co ktoś ma na myśli wydając jakieś komunikaty. Dlatego chciałbym poznać treść tego komunikatu.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 07, 2011, 16:51:56 pm
Witam
Jeśli rozpocząłem działanie POZ od 1.08.2011 wysyłam:

-listę POZ  w terminie 01.08.2011 -07.08.2011
-raport statystyczny  w terminie  31.08.2011-10.09.2011
-raport zbiorczy świadczeń  w terminie 31.08.2011-10.09.2011 
Czy dobrze zakładam? :)

Czy raport statystyczny  mogę wysłać kilka razy w miesiącu? :-\

Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Sierpień 07, 2011, 18:02:02 pm
4 x tak

edit:
można jeszcze wysłać rfx
 z datą ostatni dzień miesiąca lub później
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 07, 2011, 18:59:54 pm
Dziękuję za pomoc.
Rzeczywiście rachunek jest niezbędny. ;D

Raport statystyczny .swx powstaje na podstawie wpisywanych   "z palca" liczby świadczeń np 100205- liczba świadczen diagnostycznych 100206 itd ?

 Czy trzeba te wartosci edytować za każdym razem przed wysłaniem raportu statystycznego ?

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Sierpień 07, 2011, 19:10:05 pm
Raport statystyczny powstaje na podstawie wpisanych świadczeń, tych jakie masz w umowie.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Tomek R w Sierpień 07, 2011, 21:46:23 pm

Raport statystyczny .swx powstaje na podstawie wpisywanych   "z palca" liczby świadczeń np 100205- liczba świadczen diagnostycznych 100206 itd ?


To jest raport zbiorczy pzx. Musisz pamiętać, żeby podawać wszystkie wymagane pozycje nawet jeśli ich nie było (wpisać 0).
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 07, 2011, 23:08:30 pm
Dziękuję za pomoc ,ale załączniki 3b niewiele wnoszą :-\.
Prowadzę praktykę lekarza rodzinnego bez kontraktowania położnej czy pielęgniarki rodzinnej/środowiskowej(czy przez to NFZ rozumie pielęgniarkę POZ ?).
Podczepiam arkusz excel jak wykonywała sprawozdania koleżanka która prowadziła ten POZ wcześniej.

Cytuj
To jest raport zbiorczy pzx. Musisz pamiętać, żeby podawać wszystkie wymagane pozycje nawet jeśli ich nie było (wpisać 0).
Czyli przed wysłaniem swx. wystarczy ,że na bieżaco wpisuje tylko swiadczenia lekarskie z kodami ICD10?
Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o pomoc. :o
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Sierpień 07, 2011, 23:15:41 pm
Raportem swx wysyłasz wszystkie wizyty pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem wizyt pacjentów z cukrzycą/chorobami układu krążenia, wizyty pacjentów unijnych, pacjentów spoza własnej listy POZ. Do tego musisz jeszcze wykazywać w SIMP-ie wizyty pacjentów, którzy łapią się do programu CHUK.
Dane które wpisujesz w tym arkuszu wysyłasz raportem zbiorczym. Tylko, że ten arkusz jest niekompletny, gdyż zgodnie z zarządzeniem musisz wysyłąć również ilość wykonanych badań diagnostycznych.

Wszystkie wizyty najłatwiej wpisywać w module POZ. Dane do raportu zbiorczego również można tam wpisywać.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 07, 2011, 23:28:17 pm
Dziękuję  :)
W załaczniku 3b do umowy POZ  nie mam  kodu świadczeń dotyczących badań diagnostycznych ? :(
Jest tylko 100205 -liczba świadczeń diagnostycznych w części świadczenia pielęgniarki POZ.

Skąd wziąć takie dane ?

Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Sierpień 07, 2011, 23:34:16 pm
Gdzieś na forum jest zrobiony szablon do grania do PPS-a ze wszystkimi wymaganymi pozycjami.

O jest:
http://forumpps.pl/index.php?topic=3673.msg20859#msg20859
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 08, 2011, 00:45:59 am
Dzięki. ;)
Witam
Jeśli rozpocząłem działanie POZ od 1.08.2011 wysyłam:

-listę POZ  w terminie 01.08.2011 -07.08.2011
-raport statystyczny  w terminie  31.08.2011-10.09.2011
-raport zbiorczy świadczeń  w terminie 31.08.2011-10.09.2011 
Czy dobrze zakładam? :)

Czy raport statystyczny  mogę wysłać kilka razy w miesiącu? :-\


Jeśli raport statystyczny swx.  można wysyłać kilka razy w miesiącu to czy mógłbym nie czekać do końca pierwszego miesiąca mojej działalności i mój pierwszy sierpniowy wysłać już np  10.08.2011  potem odebrać zwrotny i poprawiać ewentualne błędy.
Rozumiem ,że w każdym następnym wysyłanym  sierpniowym raporcie statystycznym swx. będą dopisywane "przyrostowo" kolejne wprowadzane przeze mnie świadczenia.

Jeszcze raz dziękuję za pomoc. :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Sierpień 08, 2011, 00:54:05 am
Zależy w jakim księstwie działasz. U nas raporty sprawdzają dopiero po zakończeniu danego miesiąca.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Sierpień 08, 2011, 08:35:11 am
W Warmińsko-Mazurskim raporty sprawdzane są można powiedzieć w parę minut, nawet wieczorem i w dni wolne.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 08, 2011, 10:10:26 am
Na terenie  Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ także można codziennie wysyłać raporty statystyczne ;).
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: AK w Sierpień 11, 2011, 19:33:30 pm
Witam Wszystkich
Czy w końcu wiadomo już coś konkretnie o obowiązku wpisywania ICD 5-znakowego w POZ od 1 lipca tego roku? Nie znalazłem żadnego rozporządzenia mówiącego o tym. Czyżby to tylko plotka?
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Sierpień 11, 2011, 21:13:18 pm
Uwielbiam tą pocztę pantoflową do przekazywania przepisów...
A dlaczego miałby to dotyczyć tylko POZ? Bo pewnie powiedział to kolega, który również prowadzi POZ, więc pewnie tylko POZ dotyczy...

Domyślam się, że ktoś kto poinformował Ciebie o tym miał na myśli poniższe rozporządzenie. Swoją drogą... albo ugryzę się w język lepiej...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

§ 7.
1. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
2. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym po trzech pierwszych
znakach czwarty znak stanowi znak kropki.
W przypadku gdy rozpoznanie posiada trzyznakowe rozwinięcie, należy podać trzy znaki.

§ 87. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychczasowych
przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 88. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: AK w Sierpień 11, 2011, 21:57:11 pm
Fakt. Wiadomość dostałem od kogoś, kto prowadzi też POZ :-). Sam byłem pewien, że nadal obowiązuje 3-znakowy ICD. Dodatkowo sugerowałem się wcześniejszymi odpowiedziami użytkowników w tym wątku:

do porad POZ w ogóle nie jest wymagane ICD10 poza poradami związanymi z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia, gdzie ICD10 (3 znakowe) kwalifikuje świadczenie do tego produktu,
o ile wiem, nic się w tej kwestii nie zmieniło


Rozliczenie lipca poszło ok - żadnych błędów odnośnie braku dłuższych ICD. Czy teraz należy poprawiać te ICD na 5-znakowe?
Dzięki za odpowiedź.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Sierpień 11, 2011, 22:21:05 pm
2. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym po trzech pierwszych
znakach czwarty znak stanowi znak kropki.
W przypadku gdy rozpoznanie posiada trzyznakowe rozwinięcie, należy podać trzy znaki.


Co chcesz poprawiać np. przy J00? W dokumentacji też będziesz poprawiać? To co wykazujesz ma być zgodne z dokumentacją.
Niektóre kody mają 5 znaków a niektóre nie, ale to powinien wiedzieć lekarz.

Sam byłem pewien, że nadal obowiązuje 3-znakowy ICD.
A do tej pory obowiązywał 3-znakowy? W poprzednim rozporządzeniu nie było nic na ten temat. Używanie 3 znaków bez rozwinięcia było spowodowane... znów się ugryzę w język  ;)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 24, 2011, 21:27:11 pm
Witam,
Rachunek refundacyjny rfx można przesłać do OW NFZ najszybciej 31.08.2011.
Kiedy najszybciej można dostarczyć  formę "papierową" rachunku do OW NFZ ?31.08.2011 czy dopiero 01.09.2011 ?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam użytkowników forum.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Moni w Sierpień 24, 2011, 21:38:53 pm
Rachunek wystawiasz z datą ostatniego dnia miesiąca tj 31 sierpień więc możesz go dodać na SZOI dopiero 31 sierpnia no i wysłać pocztą również. Chociaż ja jak mam zwrotkę deklaracji w piątek bo np ostatni wypada w niedziele czy sobotę to wystawiam w piątek z datą ostatniego i wysyłam pocztą. A na SZOI dodaje dopiero w poniedziałek w takim wypadku bo przed ostatnim miesiąca odrzuci jako błąd importu czy coś takiego tam...
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 29, 2011, 00:29:15 am
Dziękuję za odpowiedź.

Rozumiem,że raport zbiorczy za sierpień 2011 mogę wysłać na SZOI nawet kilka dni po wystawieniu rachunku  refundacyjnego za sierpień ?

Dane do wystawienia rachunku pojawią w raporcie zwrotnym w plikach PZW. i PZR.  ?

Trochę brakuje w "Rozliczanie POZ - mini Poradnik" informacji skąd się biorą dane do wypełnienia rachunku refundacyjnego POZ? :(

Jeszcze raz dziękuję.

Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Sierpień 29, 2011, 08:28:21 am
Dane do wystawienia rachunku pojawią w raporcie zwrotnym w pliku PZR. 
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 29, 2011, 08:46:54 am
Czyli raport zbiorczy za sierpień 2011 mogę wysłać na SZOI nawet kilka dni po wystawieniu rachunku  refundacyjnego za sierpień ? ;)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Sierpień 29, 2011, 08:51:18 am
Raport zbiorczy za sierpień możesz wysłać do 10-go września, niezależnie od rachunku. Rachunek możesz wysłać np. 1-go, a raport 10-go.

A co do rachunków: jeśli używasz KS-PPS to pobierając zwrotny PZR powstanie Ci coś w rodzaju szablonu na podstawie którego możesz utworzyć rachunek. Wtedy nie musisz ręcznie wypełniać poszczególnych wartości a jedynie nr rachunku i datę wystawienia.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Sierpień 30, 2011, 23:15:27 pm
Raport zwrotny PZR powinien pojawić się do 31.08.2011 ?
Na SZOI wciąż nie ma raportu zwrotnego a nadchodzi czas wystawienia rachunku . >:(
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Sierpień 30, 2011, 23:27:59 pm
Jutro będzie
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Grudzień 28, 2011, 21:06:22 pm
Czy w miesiącu grudniu rachunek można wystawić już w piątek 30.12.2011 ? :D
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: maciek777 w Grudzień 28, 2011, 21:59:02 pm
Czy w miesiącu grudniu rachunek można wystawić już w piątek 30.12.2011 ? :D
pozdrawiam

Można :D Tylko czemu tutaj o to pytasz??  >:(
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Grudzień 29, 2011, 08:58:23 am

 ale wysłać dopiero 1-ego
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: vigg w Grudzień 29, 2011, 22:50:10 pm
Wg K-P OW można wystawić dopiero 31.12 i wysłać na SZOI.
Wersja papierowa dotrze do oddziału NFZ dopiero 02.01. :(
Dzisiaj taką informację otrzymałem w NFZ.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Grudzień 30, 2011, 09:52:04 am
Pytam tutaj bo temat podchodzący. Nowy lekarz POZ i ma być nowa umowa na rok 2012. Dopiero zaczyna. Program PPS jest czyściutki bez umowy, są wprowadzeni pacjenci. Pytanie jest taki, czy można bez umowy usprawnić sobie tworząc deklaracje pacjentów w programie, a potem jak już będzie umowa to je podpiąć do umowy. Dla mnie wydaje się to niemożliwe, ale może można trochę oszukać program :-)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Styczeń 02, 2012, 14:11:49 pm
wydaje mi się, że nie ma problemu
tworząc deklarację musisz tylko mieć lekarza i komórkę organizacyjną do której to przypiszesz
a potem przed wysyłką deklaracji aktywujesz wszystkie do umowy (która już powinna wtedy być)

ja co miesiąc deaktywuje wszystkie ważne deklaracje i na nowo aktywuje do umowy

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Styczeń 06, 2012, 12:39:10 pm
Niestety nie udało się przy tworzeniu deklaracji musi być miejsce zakontraktowane z NFZ wykonywania świadczeń , a je jak nawet wpisuję to go nie widać. Można tylo wpisać miejsce komercyjne :-(   Muszę czekać na umowę. kiedyś się wgrywało coś w rodzaju profilu z SZOI i były wtedy wszystkie dane a teraz tam gdzie jest rejestracja świadczeniodawcy jest pusto. Najważniejsze, że w NFZ powiedzieli, że przedłużą termin, ale oby nie na parę godzin
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Styczeń 06, 2012, 13:13:39 pm
czy nie może to być zeszłoroczna umowa?
byleby tylko było miejsce wykonywania świadczeń
potem wszystko przypisze się do nowej umowy i miejsca
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Styczeń 06, 2012, 13:25:54 pm
Niestety nie ten lekarz pracował w NZOZ a teraz indywidualnie ma nówka konto na SZOI i będzie miał nową umowę. Innego lekarza chyba się nie da wgrać umowy
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Styczeń 06, 2012, 13:32:35 pm
może się jakoś da   :(
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Styczeń 06, 2012, 13:43:13 pm
Dupa program krzyczy, że nip licencji jest niezgodny z umową
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Styczeń 06, 2012, 13:50:00 pm
trudna sprawa   >:(
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Styczeń 06, 2012, 13:53:45 pm
Próbowałem w licencji, ale jest tam jakaś liczba kontrolna i program krzyczy, że jest zła. Spróbuję w umowie
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Styczeń 06, 2012, 14:06:30 pm
Nie daję rady. Otworzyłem umowę przez Notatnik ale nipu tu nie znalazłem, otworzyłem przez Notepad ++ i też nie widzę moja wiedza się skończyła. Jak jest jakiś pomysł to proszę o pomoc. Jak w umowie można zmienić NIP
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Styczeń 06, 2012, 20:25:10 pm
Twój problem można tylko rozwiązać za pomocą umowy. Nie wiem jak robiłeś, ale wszystko jest w umowie. Pobierasz umowę jakiegoś świadczeniodawcy, rozpakowujesz (np. WinZip, 7-zip), otwierasz w Notepadzie++ zmieniasz dane (NIP, REGON -  piąta linia w notepadzie), daty obowiązywania umowy itp...

Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Styczeń 07, 2012, 09:54:16 am
Dzięki wszystkim za pomoc, dopadło mnie zaćmienie umysłu. Właśnie wyleciało mi ze łba, że umowę wcześniej trzeba rozpakować. Przepraszam i dziękuję. Wszystko działa i se deklaracje klepię :-)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Styczeń 29, 2012, 19:31:42 pm
Witam, czy coś się zmieniło w raportach za 2012 rok ?.
Pozdrawiam Henryk
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Styczeń 29, 2012, 22:06:24 pm


trzeba by poczytać umowę
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Styczeń 30, 2012, 06:23:13 am
Jak ją będę miał to poczytam . Na razie mam tylko elektroniczną a trzeba się jakoś przygotować.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Styczeń 30, 2012, 10:22:19 am

Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Od kilku miesięcy dostępne na stronie Centrali NFZ - a w nim zasady, treści umów, załączniki  ...
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Styczeń 31, 2012, 10:18:40 am
W tym roku badania diagnostyczne znowu raz na pół roku...

i szczepień nie wykazujemy?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Yaro w Styczeń 31, 2012, 11:40:24 am
Od lutego mamy jak wiadomo małe zmiany. Jak napisał mój przedmówca szczepień już teraz w raportach ZBPOZ nie wykazujemy. Przy okazji mam małe pytanko do kolegów będących bardziej w temacie - czy u pielęgniarki wiem, że wizyty patronażowe z ZBPOZ wypadły ale czy świadczenia z kodem 100211 i 100210 czyli testy przesiewowe i iniekcje dalej wykazujemy czy też nie od lutego.  Mam też prośbę jaki kod ICD-10 będziemy musieli wpisywać w nowych świadczeniach od lutego tzn. u lekarza porady patronażowe oraz bilansy zdrowia oraz u pielęgniarki wizyty patronażowe. Proszę o pomoc i odpowiedź. Z góry serdecznie dziękuje.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Marzec 04, 2013, 15:39:50 pm
Ja w sprawie żądania rozliczenia. Mam w lutym 2 porady POZ  pacjentów z innego oddziału,wysłałem raport na szoi, potwierdzili, ale nie wiem jak ich wykazać w tym  żądaniu rozliczenia, nigdy wcześniej nie robiłem raportu rozliczeniowego. Może ktoś rozszerzy tą część poradnika?.
Pozdrawiam Henryk
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Michał w Marzec 04, 2013, 17:23:24 pm
Skoro potwierdzili, to robisz żądanie rozliczenia i w zwrotce powinieneś dostać m.in. szablon rachunku na tych pacjentów z innego oddziału. Importujesz szablon do PPS, na jego podstawie wystawiasz rachunek i wysyłasz do NFZ (wersja elektroniczna idzie na SZOI, a papierowa standardowo pocztą).
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Marzec 05, 2013, 09:26:05 am
Dzięki Michał. Dostałem szablon ale z jaką datą wystawić rachunek . świadczenia z 18 lutego.
Pozdrawiam Henryk
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Marzec 05, 2013, 09:27:29 am
Z tą samą z jaką wystawiasz rachunek za listę POZ.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Henryk w Marzec 05, 2013, 10:06:47 am
Dziękuję.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: eiliat w Marzec 05, 2013, 14:32:49 pm
Czy mogę przed końcem miesiąca wysłać SWX-a? Np. 3-4 dni przed końcem danego miesiąca?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: mpi w Marzec 05, 2013, 15:05:21 pm
możesz
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Luty 24, 2014, 13:19:57 pm
Dzieńdobry..byłym wielce wdzięczny za słowo ukierunkowania , otóż jesteśmy zupełnie tutaj na początku drogi bo uruchomiliśmy malutki nzozik z jednym lekarzem na początku tego roku no i po przeczytaniu połowy tego forum nadal nie jesteśmy tu pewni czy w module POZ wprowadzając wizytę (kspps oczywiście) powinno się wprowadzać poradę diagnost-terapeutyczno w miejscu itd i w związku leczenia cukrzycy czy innej albo z innych przyczyn a czy nie wystarczy wybrać pozycji na końcu po prostu "lekarz poz" ?  To nasz pierwszy miesiąc sprawozdawczy i oczywiście pielęgniarki dwie utknęły z tym jak widzę.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Luty 24, 2014, 13:39:29 pm
Zbiorcze statystyki co pół roku
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kalilech w Luty 24, 2014, 14:12:19 pm
a czy nie wystarczy wybrać pozycji na końcu po prostu "lekarz poz" ? 
Musisz wybrać pozycję w zależności pod rodzaju usługi - w zależności od ICD 10 oraz miejsca jej wykonania. Zmienia się wtedy kod ministerialny oraz kod produktu jednostkowego. Dlatego taka dowolność jest niewskazana !!!

O jakiej pozycji "na końcu po prostu "lekarz poz"" piszesz ?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Luty 24, 2014, 15:42:26 pm
Wprowadzaj świadczenia przez moduł WIZYTA potem rejestracja i obsłuż
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kalilech w Luty 24, 2014, 16:31:26 pm
albo przez Terminarz i Wizyta - pod warunkiem , że rejestracja i gabinet pracują w sieci, bo jeśli nie i wszystko wpisują pielęgniarki  ...  :(
Może warto już od początku robić całość jak należy. Myślę, że i tak Was to nie minie a im wcześniej tym lepiej. Ot chociażby związana z tym KGP czy recepty.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Luty 24, 2014, 16:35:39 pm
Pozycja "Lekarz POZ" jest na dole listy rozwijanej w rejestracji modułu POZ.
Z tego co widzę, to one tutaj nam wciągają pacjentów właśnie przez moduł POZ (albo lekarz POZ albo piel POZ) wybierając poradę diagnost-terapeut. w miejscu świadczeniodawcy. Kod ministerialny jak przejrzałem ich wpisy to głównie 2.4.
Przez Wizytę i terminarz też można..hmm...
Hymm...a niech mi koleżanki/koledzy jeszcze podpowiedzą czy jak tak znacie życie obcowania z kspps i macie doświadczenia wieloletnie a nie jak my tutaj od miesiąca, to jest sens oddawania obsługi kspps w zakresie sprawozdawczości zewnętrznemu pracownikowi czy praktyka pokazuje, że panie pielęgniarki z powodzeniem się w to wdrażają ?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kalilech w Luty 24, 2014, 16:41:53 pm
Jeśli Cie stać to możesz przekazać , ale nie zapomnij o Ustawie o ochronie danych !!!
Większość małych przychodni sama daje radę - to nic trudnego (ludzie z Forum chętnie pomogą), ale początki zawsze są trudne.
Moja rada - od razu robić tak jak należy - później ciężko przestawić nawyki personelu.

A z tym "lekarzem" nadal nie wiem o co chodzi
To czy wybrana jest usługa lekarza czy pielęgniarki to zasadnicza różnica. Poza tym kod ministerialny też jest uzależniony od rodzaju i miejsca usługi oraz przyczyny udzielonego świadczenia.
Proponuję dobrze się temu przyjrzeć, bo będzie dużo poprawiania w sprawozdawczości.

Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Luty 24, 2014, 16:50:44 pm
Kalilech, dzięuję za opinię.
Więc w sumie można zostawić naszym paniom u nas rejestrowanie pacjentów w module POZ tak jak wyżej napisałem i jak teraz robią ? Czy przez Wizyty ? Bo przez wizyty i obsłuż nie ma rodzaju świadczenia a tylko kod ministerialny i icd10. W module POZ rejestrując mamy te pozycje "porada diagnostyczno terapeutyczna w miejscu świadczeniodawcy (...)" itd.
Nasze panie sugerują, że w module POZ mają łatwiej.
Na starość człowiek chyba zaczyna doceniać tzw święty spokój. :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kalilech w Luty 24, 2014, 17:18:47 pm
otóż nie jest łatwiej - poza tym z modułu POZ nie możesz prawidłowo prowadzić Księgi Głównej Przychodni.
A co do "rodzaju świadczenia" to wszystko jest, tyle, że to lekarz w czasie obsługiwania pacjenta wpisuje ICD i "produkt".
Terminarz, Wizyta - to moduły do pracy "na bieżąco" ; moduł POZ to wpisywanie już "po fakcie"
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Luty 24, 2014, 17:42:21 pm
To teraz wiem czemu tak zaczęły pisać w POZ module, bo one robią to po fakcie :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Luty 24, 2014, 18:24:34 pm
Tak gwoli informacji , tu na końcu listy jest pozycja Lekarz POZ. :
http://imageshack.com/a/img28/7863/rxm5.jpg
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kalilech w Luty 24, 2014, 19:17:39 pm
U mnie jest tylko to  co w załączniku - stąd moje zdziwienie. U Was jak widzę jeszcze rok 2011 w programie.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Luty 24, 2014, 19:27:02 pm
No właśnie też się zdziwiłem, czemu są tu te pozycje (ważne do) skoro to nowa instalacja na nowym stanowisku, klucz ktl ze stycznia, umowa 2014 , skąd to tam..hmm..no nieważne. Dziękuję tymczasem wielce za wskazówki. :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: kalilech w Luty 24, 2014, 20:20:48 pm
to raczej z pliku umowy
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: cetrzy w Czerwiec 11, 2014, 13:46:40 pm
czy ktoś mógłby mi pomóc i raz i jednoznacznie powiedzieć jakie dane należy wysyłać w raportach zbiorczych z POZ?? Do tej pory nie miałam zbyt wiele wspólnego z POZ i po prostu przy tworzeniu tych raportów wymiękłam. Wysłałam do NFZ raport i pojawił się na szoi pod raportem komunikat ze brakuje w raporcie     nast. pozycji:
LICZBA POZOSTAŁYCH WIZYT DOMOWYCH ZREALIZOWANYCH W OKRESIE ROZLICZENIOWYM    LICZBA WIZYT ZREALIZOWANYCH W OKRESIE ROZLICZENIOWYM W GABINECIE PIELĘGNIARKI POZ    
LICZBA ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH ZREALIZOWANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM    LICZBA ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM    LICZBA ŚWIADCZENIOBIORCÓW, U KTÓRYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYKONANE ZOSTAŁY TESTY PRZESIEWOWE    
PRZEWOZY NA ODLEGŁOŚĆ ,,TAM I Z POWROTEM" DO 120 KM    
PRZEWOZY WYKONANE NA PODSTAWIE DECYZJI DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU, NA ODLEGŁOŚĆ ,,TAM I Z POWROTEM" OD 121 DO 400 KM    0
PRZEWOZY WYKONANE NA PODSTAWIE DECYZJI DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU, NA ODLEGŁOŚĆ ,,TAM I Z POWROTEM" POWYŻEJ 400 KM    
POZOSTAŁE PRZEWOZY REALIZOWANE W RAMACH UMOWY

Próbuje to jakoś dodać do tego raportu ale po prostu ...nie umiem. Jak to robić żeby było najlepiej, najszybciej a przede wszystkim żeby sprawozdać wszystko co powinnam.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: dobie w Czerwiec 12, 2014, 08:24:36 am
może szablon pomoże
zaimportuj a potem ustaw umowę,
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: cetrzy w Czerwiec 13, 2014, 15:14:34 pm
wielkie dzięki :)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: M_eg w Listopad 02, 2014, 21:34:09 pm
witam, mam problem...mianowicie od wrzesnia mamy poz. chodzi mi dokladnie od deklaracje. z jakim miesiacem powinnam zgenerwowac raport? wpisane deklaracje z wrzesnia probowalam wyslac z misiacem wrzesniem- komunikat brak pozycji dopiero gdy zrobilam z miesiacem pazdziernik zgenerowal sie. czy tak powinno byc? zwrotka mi przyszla i zadanie z miesiacem x co z miesiacem wrzesniem? xa ten miesiac nie bede miala rachunku?z jakim miesiacem powinnam zgenerwiaac raport z deklaracjami za pazdziernik? listopadowa? prosze o pomoc.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Listopad 03, 2014, 08:44:33 am
Deklaracje wysyła się zawsze ze stanem na 1 dzień miesiąca dla deklaracji zebranych do tego dnia.
Jeżeli rozpoczęliście umowę na POZ od 1 września to można wystawić raport 1 września ale z deklaracjami zebranymi do.. 1 września..
Ze stanem na 1 października wysyłacie deklaracje zebrane do 1 października.
Natomiast tak wysłany raport deklaracji NFZ "ocenia" na koniec miesiąca i dopiero na koniec października można wystawić rachunek za deklaracje uznane ze stanem na 1 października.

pozdrawiam
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: bart w Listopad 03, 2014, 16:57:22 pm
Uściślijmy jeszcze
- do 7 dnia danego miesiąca wysyłamy listy deklaracji złożonych do dnia pierwszego tego miesiąca włącznie,
   czyli wg. stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

Bardzo istotne dla zaczynających działalność - chodzi o pierwszy dzień kalendarzowy a nie roboczy (!)
   
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Oktawiad w Listopad 03, 2014, 21:32:11 pm
Witam, jak wiadomo położna ma płacone dodatkowo za 6 wizyt patronażowych u noworodka. Właśnie zauważyłam, że przez pomyłkę u dwóch dzieciaków zamiast 6 wizyt mam w tym miesiącu 7. Zrobiłam już rozliczenie. Wiem, że pewnie będę musiała zrobić korektę. Mam pytanie czy tę korektę mogę zrobić sama wcześniej czy muszę czekać aż ponownie zweryfikują raport statystyczny?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Listopad 04, 2014, 08:09:23 am
Lepiej samemu wcześniej
po 45 dniach od zamknięcia miesiąca w poz masz blokadę na I fazę rozliczeń i żeby
choćby tylko usunąć świadczenie będziesz musiała pisać wniosek o odblokowanie
to jedno
a po drugie jeśli nfz Ci wycofa, to wszystkie świadczenia, bo przecież nie wiedzą, które jest nadwyżką
i 6 będziesz musiała poprawić na nowo
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: arser w Grudzień 12, 2014, 10:53:12 am
Koledzy..bo mam jakieś zaćmienie. Chodzi o usunięcie wizyty jednego pacjenta z raportu wykonanych świadczeń ambulatoryjnych w poz-ecie..z września hm. Zmiany robiło się przez korektę i wyślij wybrane w kspps. I było ok.   Ale jak to było gdzie to co z usunięciem całkiem wizyty ? Kiedyś to robiliśmy i ni cholery nie mogę wpaść gdzie to. Dziżas...co za dzień..i to piątek ech..
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Grudzień 12, 2014, 14:18:56 pm
ale jak z raportu usuniesz wizytę to ta wizyta nie jest wysyłana, zostaje dalej w programie
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Winni w Luty 09, 2015, 14:41:39 pm
Jest szansa na nową odsłonę poradnika w wersji 2015? ;)
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: neelix w Luty 13, 2015, 13:57:44 pm
Jaki kod ministerialny w 2015 obowiązuje do "wizyta w edukacji przedporodowej" dla położnej? 41.6 już nieaktualny i wraca z błędem.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Winni w Kwiecień 09, 2015, 10:35:51 am
Neelix, poradziłeś sobie?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: neelix w Kwiecień 09, 2015, 12:27:42 pm
Tak, już dawno ale zastrzel mnie nie pamiętam teraz co wybrałem.
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Lucyna w Luty 11, 2016, 14:50:15 pm
Czy ktoś orientuje się jakie ICD 10 wymagane jest przy procedurze 5.01.00.0000091 tj. wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych(zmiana opatrunku na ranie pooperacyjnej -zlecenie lekarskie) W mini poradniku jest podany kod ministerialny i kod ICD9. Pomocy!!!!
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: asiunia w Luty 14, 2016, 19:15:15 pm
Czy ktoś z Was pracuje na programie mMedica? Czy  isnieje w nim, ew. gdzie można sprawdzić czy prawidłowo prowadzona jest Księga Główna Przychodni?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: bart w Luty 15, 2016, 10:48:08 am
Czy ktoś z Was pracuje na programie mMedica? Czy  isnieje w nim, ew. gdzie można sprawdzić czy prawidłowo prowadzona jest Księga Główna Przychodni?
Najwięcej użytkowników mM spotkasz na forum DOWNFZ https://forum.nfz-wroclaw.pl/

 
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: PJ w Luty 13, 2017, 16:03:37 pm
Witam,

czy Poradnik przedstawiony w pierwszej wiadomości jest nadal aktualny?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Jacek w Listopad 21, 2019, 11:02:12 am
A czy ktoś mądry mógłby zrobić aktualizację poradnika na 2019 r. ?
Tytuł: Odp: Rozliczanie POZ - mini Poradnik
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Grudzień 16, 2019, 08:31:28 am
Proszę o pomoc,

po raz pierwszy rozliczam wizytę położnej POZ w opiece pooperacyjnej - zdjęcie szwów

potrzebuję, bo nie wiem jakie powinno być -  ICD 10 - odrzuca mi Z48.0  Z48 a takie wpisywałem wg własnego pomysłu