Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Komunikaty i informacje => Narodowy Fundusz Zdrowia => Wątek zaczęty przez: Michał w Czerwiec 03, 2019, 13:01:33 pm

Tytuł: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Michał w Czerwiec 03, 2019, 13:01:33 pm
Wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą przekazuję informację, że NFZ wydał zarządzenie umożliwiające świadczeniodawcom uzyskanie dofinansowania na zakup oprogramowania: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html

Jednym z kluczowych warunków jest to aby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była wystawiona u świadczeniodawcy erecepta? Limit kosztów to 1tys. zł.
Czy ktoś się orientuje czy coroczna opłata za aktualizację KS-SOMED się pod to łapie? Macie więcej informacji?
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Czerwiec 11, 2019, 10:23:25 am
Cytuj
DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji według podanego poniżej schematu:
 -wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do zarządzenia),
 -specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do zarządzenia),
 -potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (pozycje na ww. dokumentach powinny jednoznacznie na to wskazywać)

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy nie może przekraczać:

- 800,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł.)

- 984,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1000,00 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000,00 zł lub 1000,00 zł powiększonej o podatek VAT.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji, ponieważ w przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy, lub niekompletnych dokumentów, świadczeniodawca jest zobowiązany na wezwanie ZOW NFZ do złożenia poprawionych dokumentów oraz uzupełnienia wskazanych braków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W takim też przypadku wniosek zostanie odrzucony i spowoduje konieczność złożenia poprawnego wniosku, a termin wpływu do oddziału ulegnie zawieszeniu i będzie biegł licząc od momentu złożenia poprawionych lub uzupełnionych dokumentów przez świadczeniodawcę.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz  wniosków oraz o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii ZOW NFZ lub przesłanie drogą pocztową w kopercie z dopiskiem ?Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ? i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres : dotacje@nfz-szczecin.pl

odnośnik do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019r:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html

Informacje pod nr telefonu:
91/425 10 93
91/425 72 73
91/425 11 86
91/425 11 87
91/425 10 57- w sprawie oprogramowania
91/425 11 18- w sprawie oprogramowania

Zapomnieli wspomnieć o tej e-recepcie ;)
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Michał w Czerwiec 11, 2019, 20:01:40 pm
w K-P OW NFZ nic nie wiedzą. Komunikatu brak. Ja dzisiaj wysłałem pocztą wniosek z dokumentami analogicznie jak w poprzedniej turze dofinansowania, więc mam nadzieję, że przejdzie :)
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Michał w Lipiec 02, 2019, 10:25:21 am
<autoreklama> Chciałem się pochwalić, że mój wniosek przeszedł i 28 czerwca 2019 pieniądze były już na koncie bankowym. Oczywiście żadnego info z NFZ wcześniej ani później nie było :) </autoreklama>
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Lipiec 02, 2019, 14:30:06 pm
<autoreklama> Chciałem się pochwalić, że mój wniosek przeszedł i 28 czerwca 2019 pieniądze były już na koncie bankowym. Oczywiście żadnego info z NFZ wcześniej ani później nie było :) </autoreklama>

Ile można dostać?

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Michał w Lipiec 02, 2019, 18:31:23 pm
grosze w porównaniu do ubiegłorocznego dofinansowania tylko dla POZ. Teraz max to 80% z 1000zł. Ja w przypadku braku możliwości odpisania VATu dostałem maksymalną kwotę czyli 984zł.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: joana w Lipiec 31, 2019, 12:10:24 pm
a czy mógłby Pan wrzucić wzór wypełnionej specyfikacji kosztowej? Mam problem głównie z kwotami jak to prawidłowo rozpisać. Czy wpisywać wszystko jak jest na fakturze czy to przeliczać.Niestety w komunikacie na mazowieckim nie umieścili nawet telefonów do osób, które mogły by pomóc.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Michał w Lipiec 31, 2019, 15:03:35 pm
Faktura miała wiele pozycji, ale jedna wystarczyła więc wpisałem tylko jedną.
Wypełnione dla podmiotu nie mogącego odliczyć sobie VAT.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Carlos w Sierpień 09, 2019, 09:36:44 am
Przedłużenie "promocji"
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082019def,6993.html
C.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Nyahaha w Sierpień 12, 2019, 11:40:38 am
Ktoś mi powie jak to będzie w tym załączniku nr 2 chodzi mi głównie o kolumnę "Wartość kwalifikującą się do dofinansowania" oraz "wnioskowana kwota dofinansowania". Będą 3 faktury i łączna kwota z faktur z tego co wiem to wyjdzie chyba 940zł i czy mam tam wpisać pełne kwoty netto czy brutto czy jakiś procent od netto czy brutto odjąć?
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Bartlomiej w Sierpień 13, 2019, 13:33:46 pm
Kwoty netto i brutto przepisujesz z faktur do kolumn 8 i 9. Następnie w kolumnie 12 - wartość kwalifikująca się do dofinansowania przepisujesz brutto (ale tak by kwota nie przekroczyła 1230zł jeżeli nie ma możliwości odliczenia VATu), a w kolumnie 13 - wnioskowana kwota dofinansowania wpisujesz 80% tej ceny. Czyli jeżeli łącznie Twoje pozycje wyniosą 940zł to wnioskowana kwota dofinansowania to będzie 752zł.

Sposób wypełniania wniosku jak zwykle jest zależny od OW. Tak wypełniony wniosek, jaki wrzucił Michał, w Świętokrzyskim oczywiście nie przeszedł. W kolumnie 15 trzeba było przepisywać dokładnie nazwy pozycji z faktury i dodatkowo trzeba sobie było samemu ustawiać formatowanie komórek żeby kwoty wyświetlały 2 miejsca po przecinku oraz żeby ładnie się wyświetlały wszystkie wiersze i kolumny.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Nyahaha w Sierpień 13, 2019, 15:27:48 pm
Z tym odliczaniem vat to później wypełnię bo muszę się dopytać(ja tylko pomagam co nieco, wszystkiego nie wiem XD).
1. Data zapłaty faktury to będzie ten wyciąg z banku kiedy był przelew czy po prostu z faktury tą datę sprzedaży przepisać czy z tej tabelki na fakturze "przyjęcie wpłaty"?
2. Co wpisać w wersji oprogramowania? Na fakturze nie ma tego sprecyzowane jaka to jest.
3. Coś w uwagach napisać? Np. że jedną fakturę mam duplikat niedawno wysłany przez kamsoft czy pozostawić to miejsce puste?
4. Jeszcze się doczepię tutaj tej nazwy oprogramowania ale pisać te numery jak nr towaru i na końcu jest jakiś numer( taki przykładowy nr 123456/123:12 )
5. Wartość kwalifikująca się do dofinansowania jest taka sama jak kwota brutto i po przeliczeniu jednak wychodzi łącznie 1022,95 a Wnioskowana kwota dofinansowania wychodzi mi łącznie 818,36 czyli jest tu wszystko ok?
6. Można wyczyścić cały wiersz od 1-4? Poza słowami "wzór", "Specyfikacja dofinansowania", "w złotych" nic nie ma.
7. W załączniku nr 1, nr umowy to sam identyfikator świadczeniodawcy przepisać(np. 12345678) czy ten nr obowiązujący na aktualny rok (np. 01-23-45678-19-01).

Wybaczcie za durne pytania ale już wolę raz a porządnie to napisać bez zbędnych błędów niżeli bawić się w poprawki.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Bartlomiej w Sierpień 13, 2019, 19:58:55 pm
1. Data zapłaty faktury to prawdopodobnie będzie "przyjęcie wpłaty". Tego nie jestem na 100% pewny. W przypadku Asseco było o tyle łatwo, że oni tą informację umieścili na fakturze.
2. Sprawdź jaka wersja oprogramowania była wydana w czasie, w którym było wdrożenie i taką wpisz.
3. Ja uwagach wpisałem, że faktura opłacona zgodnie ze złożonym zamówieniem, ale widziałem inny wniosek, w którym opisywali w uwagach, który to numer pozycji na fakturze.
4. Ja zgodnie z sugestią Pani z NFZ przepisałem treść całej pozycji z faktury.
5. Rzuć okiem na moją specyfikację. U nas na fakturze było trochę więcej niż dofinansowanie, więc musieliśmy niektóre pozycje pomniejszyć żeby wyszła kwota 1230zł. Najlepiej tak manewrować kwotami żeby nie wyszedł ułamek.
6. Lepiej zostaw tak jak jest bo jak nie będą się mieli do czego doczepić, a będą chcieli to zarzucą, że wzór został zmieniony.
7. Numer umowy, o który im chodziło to w naszym przypadku był ten, który na SZOI widnieje jako numer pierwotny czyli np 13-POZ01-12-34567-890

Ta specyfikacja, którą umieściłem w załączniku została normalnie zaakceptowana.
Dodatkowo we wniosku tam gdzie się wpisuje kwotę słownie trzeba oprócz kwoty w złotówkach dopisać jeszcze "00/100". Oprócz tego, w miejscu gdzie się wpisuje właściciela konta musiałem wpisać pełną nazwę przychodni, a nie tylko osobę, która jest właścicielem (co szczerze mówiąc mnie trochę zdziwiło).
Faktura i potwierdzenie przelewu musi być podbita za zgodność z oryginałem.
Do tego trzeba było też napisać krótkie oświadczenie, które brzmiało:
"Oświadczam, że kwota .... (tutaj kwota przelewu) widniejąca na potwierdzeniu operacji bankowej dotyczy faktury nr .... (i tutaj numer faktury)."- co moim zdaniem jest oczywiście bez sensu bo te informacje są na potwierdzeniu przelewu, ale chcieli więc napisaliśmy.
Co do obliczeń związanych z VATem nie pomogę bo się na tym nie znam :) Trzeba by jeszcze raz przejrzeć instrukcję wypełniania tego dziadostwa.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: artur w Październik 09, 2019, 19:24:18 pm
Wróciła promocja? :)
http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/ogloszenie-o-przyjmowaniu-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-zakupu-oprogramowania,1059.html
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Michał w Październik 09, 2019, 21:04:52 pm
jak ktoś już korzystał wcześniej to teraz nie można :(
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: doktor w Październik 10, 2019, 07:41:31 am
Poprawcie mnie - ale to dofinansowanie jest skierowanie do dużych podmiotów. W np. rehabilitacji trzeba mieć umowę roczną na poziomie 10 000 000 żeby skorzystać z dofinansowania - tak samo w innych zakresach.

Jak wyszło rozporządzenie i rzuciłem "okiem" to  już w głowie planowałem ile nowego sprzętu wpadnie :)
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Nyahaha w Październik 10, 2019, 08:20:10 am
z tego co ja doczytałem to trzeba mieć umowę powyżej lub równą 100mln rocznie :)
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 10, 2019, 08:27:54 am
Są 4 przedziały z różną kwotą dofinansowania:
1. powyżej 100 mln
2. 50-100 mln
3. 10-50 mln
4. poniżej 10 mln
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: 09061303 w Październik 10, 2019, 09:40:12 am
Przedziały dotyczą raczej umów z limitami. Dodatkowo dla typu umowy, do którego się dany punkt rozporządzenia odnosi, jest zapis dla sytuacji kiedy kwota umowy przekracza wartość i następny punkt mówi o sytuacji jak nie przekracza - są one pisane parami.
Zwróćcie uwagę na par. 4 ust. 13 i 14 - tam są ogarnięte pozostałe przypadki wyżej nie ogarnięte, ale wymienione na liście w par.1 ust. 2. Wg mnie wszystkie one mogą być dofinansowane z uwzględnieniem np. dalej opisanego warunku w rozporządzeniu, o którym wspomniał @Michał.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 10, 2019, 09:44:27 am
Jeszcze taka tabelka z komunikatu
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: doktor w Październik 10, 2019, 10:13:23 am
Przedziały dotyczą raczej umów z limitami. Dodatkowo dla typu umowy, do którego się dany punkt rozporządzenia odnosi, jest zapis dla sytuacji kiedy kwota umowy przekracza wartość i następny punkt mówi o sytuacji jak nie przekracza - są one pisane parami.
Zwróćcie uwagę na par. 4 pkt. 13 i 14 - tam są ogarnięte pozostałe przypadki wyżej nie ogarnięte, ale wymienione na liście w par.1 pkt. 2. Wg mnie wszystkie one mogą być dofinansowane z uwzględnieniem np. dalej opisanego warunku w rozporządzeniu, o którym wspomniał @Michał.

Czyli dla POZ czy AOS - jest to dofinansowanie tak jak na e-receptę ostatnio było w kwocie do 1000 zł.
Reszta ma możliwość faktycznie doposażyć się w sprzęt ale trzeba mieć kwotę zobowiązania z NFZ na wysokim poziomie.

Jeszcze mam taki zapis na SZOI:

"Suma kwot zobowiązań, o których mowa w §4.1.1, §4.1.3,§4.1.5,§4.1.7,§4.1.9,§4.1.11,§4.1.13 ww. zarządzenia na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku według stanu na dzień złożenia wniosku to suma zobowiązań wynikająca z załącznika finansowego do umowy/aneksu za ten okres obowiązującego w dniu złożenia wniosku."

Czyli jeśli nie mam takiego zobowiązania lub większego to nie mogę skorzystać,.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Sierpień 10, 2021, 14:28:25 pm
zarządzenie 66/2021 zostało w lipcu zaktualizowane zarządzeniem 125/2021

doszły zmiany w załączniku co podlega dofinansowaniu i tak :
    2. Oprogramowanie:
    1) Licencje na oprogramowanie narzędziowe;
    2) Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji;
    3) Licencje na oprogramowanie biurowe;
    4) Licencje na systemy operacyjne;
    5) Licencje na oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej
    6) Licencje na oprogramowanie typu firewall.

i tu zonk ZOW kwestionuje DrEryk-a
że nie pisze na fakturze , że jest to zdolne do prowadzenia dokumentacji medycznej

pewnie mają rację .....  co ?

ewentualnie kogo i jak poprosić o wykładnię co to jest program do prowadzenia dokumentacji medycznej, Centrala ?
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: prima w Sierpień 10, 2021, 18:21:16 pm
Ja mam mMedicę, faktura za licencje jest rozbita szczegółowo. W zeszłym roku składając wniosek o dofinansowanie do NFZ Łódź można było wskazać tylko te pozycje, które realizują cel dofinansowania, a nie te które pasują cenowo. Jak coś im nie pasowało, to odrzucali wnioski.
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: viaroos w Grudzień 03, 2021, 17:38:13 pm
Czy zarządzenia 66/2021/DEF i 125/2021/DEF odnoszą się tylko do POZ ? Czy mając umowę STM mogę też skorzystać ?
Tytuł: Odp: Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców
Wiadomość wysłana przez: Manioo SE w Grudzień 03, 2021, 19:57:22 pm
POZ
 i to tylko lekarz POZ w tym roku
Style:2: Portal (default), Printpage (default).
Pod-szablony:4: init, print_above, main, print_below.
Pliki językowe:6: SPortal.english (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), SPortal.english (domyslny), index+Modifications.english (domyslny), index+Modifications.polish-utf8 (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny).
Arkusze stylów:1: portal (default).
Uwzględnione pliki:13 - 658KB. (pokaż)
Użytych zapytań: 17.

[Pokaż zapytania]