Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Konkurs Ofert => Konkurs Ofert 2019/2020 => Wątek zaczęty przez: Paweł w Luty 28, 2019, 16:21:02 pm

Tytuł: Rehabilitacja lecznicza - maksymalna liczba punktów na jednego fizjoterapeutę
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Luty 28, 2019, 16:21:02 pm
Cytuj
Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących oferty na postępowania w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza ogłoszone w dniu 15 lutego 2019 roku

W związku z wątpliwościami dotyczącymi liczby punktów, jaka może przypadać miesięcznie na jednego fizjoterapeutę, Zachodniopomorski OW NFZ informuje, że w piśmie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dnia 14 sierpnia 2017 roku została przyjęta maksymalna ilość 7320/miesiąc. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że wyliczenie przedstawione w ww. piśmie wskazuje maksymalną liczbę punktów, która jest uzależniona m. in od spełnienia następujących warunków:

    zaproponowane przez KIF wyliczenie opiera się na założeniu prowadzenia nowoczesnej fizjoterapii w oparciu o indywidualną pracę z pacjentem,
    wykorzystanie zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii ma rolę wspomagającą/ utrwalającą/ przygotowująca do terapii indywidualnej,
    wszystkie zabiegi zlecone danemu pacjentowi powinny być wykonywane jednoczasowo, ponieważ nie ma możliwości leczenia pacjentów wykonując każdy z zabiegów w odstępie kilku tygodni.

Każdy z oferentów powinien we własnym zakresie wyliczyć liczbę punktów przypadających na danego fizjoterapeutę, biorąc pod uwagę wyżej wskazane kryteria oraz dotychczas prowadzoną działalność, m.in. w oparciu o posiadany potencjał lokalowo-sprzętowy, zakresy prowadzonej działalności, obszar zabezpieczenia.

Ponadto w związku z pojawieniem się wątpliwości odnośnie oznaczenia VIII części kodu resortowego, jaką należy wykazać w formularzu ofertowym (oraz w księdze rejestrowej w przypadku podmiotów leczniczych) w przypadku zakresu: Fizjoterapia domowa informujemy, że powinien zostać wskazany kod 2146 Zespół rehabilitacji domowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019r., poz. 173).

Wydział Świadczeń Opikei Zdrowotnej ZOW NFZ
Tytuł: Odp: Rehabilitacja lecznicza - maksymalna liczba punktów na jednego fizjoterapeutę
Wiadomość wysłana przez: 09061303 w Luty 28, 2019, 21:47:41 pm
Szkoda, że ten limit nie jest wiążący jako dolna granica ilości punktów na etat przyznawanych w kontrakcie. Wiele podmiotów się by niezmiernie cieszyło.