Konkurs Ofert > Konkurs Ofert 2011/2012

Dokumenty do aktualizacji STM (mazowieckie)

<< < (6/7) > >>

ulka:
Mam pytanko
Moje koleżanki mają spółkę cywilną ( a tej spółki nie trzeba nigdzie rejestrować) . Z rejestrów w SZOI-u mają  wpisane - rejestr ZOZ u wojewody . Każda z nich ma zarejestrowaną własną działaność gospodarczą w ramach tej spółki.  Czy w SZOI-u powinien być wpis  o działalnośi gospodarczej jednej i drugie?
Cytat z portalu http://www.rejestrzoz.gov.pl/RZOZ/ nt założenia ZOZ-u "W przypadku, kiedy organem założycielskim zakładu jest spółka prawa handlowego rejestrowana przez sąd, stowarzyszenie, fundacja i inny podmiot, który wymaga rejestracji w sądzie, należy przedłożyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego (KRS). W sytuacji gdy podmiotem, który utworzył zakład opieki zdrowotnej jest spółka cywilna lub osoba fizyczna należy dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki cywilnej lub osoby fizycznej."

cilazapril:

--- Cytuj ---W sytuacji gdy podmiotem, który utworzył zakład opieki zdrowotnej jest spółka cywilna lub osoba fizyczna należy dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki cywilnej lub osoby fizycznej."

--- Koniec cytatu ---
Do oferty dokładasz oba wpisy wspólniczek i statut spółki, a do aktualizacji tylko zał. nr 1 do zarządzenia 53
W NFZ-KO masz miejsce na dodanie numeru wpisu do ew. działalności gospodarczej, ale tylko jednego możesz dodać, więc dodajesz wspólnika z większością udziałów w spółce, a papierowe wysyłasz oba wpisy.

ulka:
Podzielę się informacją od pani z OW mazowieckiego,  wspólnicy spółki cywilnej -każdy oddzielnie ma wpis do działalności gospodarczej a więc w SZOI powinien być jeden wpis o działalności z dwoma numerami ( każdego wspólnika numer działalności gos.)  do aktualizacji - zał. nr. 1 pkt1 wpis u wojewody oraz pkt. 3 ewidencja działaności gospodarczej z dwoma numerami. Pani stwierdziła, że dokumenty papierowe muszą zgadzać się z SZOI-em.
W tym roku nie trzeba dołączać żadnych wypisów ( xera) załatwia to oświadczenie nr. 1 ( zał. nr.1) ani do aktulaizacji ani do oferty i dobrze. 

ulka:
W ankiecie  do aktulaizacji umowy znajduje się pytanie  o personel pomocniczy , czy w stomatologii ten personel jest konieczny ?

maciek777:
A kto ich tam wie niby 50% czasu pracy poradni ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej