Komunikaty i informacje > Narodowy Fundusz Zdrowia

Ciekawy komunikat NFZ

(1/1)

maciek777:
Nie dość, że NFZ działa ponad prawem to jeszcze prawo Mu sprzyja  :D ;D


Komunikat prasowy

Niniejszym informujemy, że wyrokiem z dnia 16 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt II GSK 264/10, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1460/09, stwierdzając, że w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oferentowi nie przysługuje prawo zapoznania się z ofertami innych uczestników postępowania. Tym samym uznał, że odmowa udostępnienia oferty innemu uczestnikowi postępowania konkursowego nie narusza art. 7, 8, 10 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wyrok ten w sposób ostateczny sankcjonuje postępowanie Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie.

źródło - Biuro Prawne

Paweł:
Szkoda, że nie napisali, co NSA myśli na temat udostępniania po zakończeniu postępowania.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej