Komunikaty i informacje > Narodowy Fundusz Zdrowia

Komunikaty DSOZ - 23.11.2010

(1/1)

Paweł:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 26 listopada 2010 r. na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

http://www.nfz.gov.pl/new/art/4282/zarz%20i%20projekt%20dsoz.zip

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 26 listopada 2010 r. na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

http://www.nfz.gov.pl/new/art/4281/projek%20dsoz.zip

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 26 listopada 2010 r. na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

http://www.nfz.gov.pl/new/art/4280/_projekt.pdf

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 9 listopada 2010 r. ustawą zmieniającą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, która wprowadza nową kategorię świadczeń, tj. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 8 grudnia 2010 r. na adres sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

http://www.nfz.gov.pl/new/art/4279/projekt%20zarz%20wraz%20z%20zal.zip

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej