Komunikaty i informacje > Narodowy Fundusz Zdrowia

Dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców

(1/5) > >>

Michał:
Wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą przekazuję informację, że NFZ wydał zarządzenie umożliwiające świadczeniodawcom uzyskanie dofinansowania na zakup oprogramowania: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html

Jednym z kluczowych warunków jest to aby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była wystawiona u świadczeniodawcy erecepta? Limit kosztów to 1tys. zł.
Czy ktoś się orientuje czy coroczna opłata za aktualizację KS-SOMED się pod to łapie? Macie więcej informacji?

Paweł:

--- Cytuj ---DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji według podanego poniżej schematu:
 -wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do zarządzenia),
 -specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do zarządzenia),
 -potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (pozycje na ww. dokumentach powinny jednoznacznie na to wskazywać)

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy nie może przekraczać:

- 800,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł.)

- 984,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1000,00 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000,00 zł lub 1000,00 zł powiększonej o podatek VAT.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji, ponieważ w przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy, lub niekompletnych dokumentów, świadczeniodawca jest zobowiązany na wezwanie ZOW NFZ do złożenia poprawionych dokumentów oraz uzupełnienia wskazanych braków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W takim też przypadku wniosek zostanie odrzucony i spowoduje konieczność złożenia poprawnego wniosku, a termin wpływu do oddziału ulegnie zawieszeniu i będzie biegł licząc od momentu złożenia poprawionych lub uzupełnionych dokumentów przez świadczeniodawcę.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz  wniosków oraz o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii ZOW NFZ lub przesłanie drogą pocztową w kopercie z dopiskiem ?Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ? i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres : dotacje@nfz-szczecin.pl

odnośnik do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019r:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html

Informacje pod nr telefonu:
91/425 10 93
91/425 72 73
91/425 11 86
91/425 11 87
91/425 10 57- w sprawie oprogramowania
91/425 11 18- w sprawie oprogramowania
--- Koniec cytatu ---

Zapomnieli wspomnieć o tej e-recepcie ;)

Michał:
w K-P OW NFZ nic nie wiedzą. Komunikatu brak. Ja dzisiaj wysłałem pocztą wniosek z dokumentami analogicznie jak w poprzedniej turze dofinansowania, więc mam nadzieję, że przejdzie :)

Michał:
<autoreklama> Chciałem się pochwalić, że mój wniosek przeszedł i 28 czerwca 2019 pieniądze były już na koncie bankowym. Oczywiście żadnego info z NFZ wcześniej ani później nie było :) </autoreklama>

PiotrSz:

--- Cytat: Michał w Lipiec 02, 2019, 10:25:21 am ---<autoreklama> Chciałem się pochwalić, że mój wniosek przeszedł i 28 czerwca 2019 pieniądze były już na koncie bankowym. Oczywiście żadnego info z NFZ wcześniej ani później nie było :) </autoreklama>

--- Koniec cytatu ---

Ile można dostać?

Pozdrawiam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej