collapse

Reklama efento


Autor Wątek: Błąd 51608023  (Przeczytany 1456 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline IzaM

 • Kompletny nowicjusz
 • Wiadomości: 12
 • Pomógł? 0
Błąd 51608023
« dnia: Marzec 07, 2019, 14:31:17 pm »
Witam, czy ktoś z Państwa miał do czynienia z błędem "51608023 - Przekroczony limit wykonanych cykli zabiegowych dla jednego skierowania" przy rozliczaniu świadczeń w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej? Chodzi zapewne o daty i numery cykli zabiegowych w związku z wizytami fizjoterapeutycznymi. Proszę o wskazówki, w jaki sposób dokonać poprawek.

Offline C.M. Legionów w Lęborku

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 538
 • Pomógł? 28
 • Centrum Medyczne "Legionów" w Lęborku
  • C.M. Legionów w Lęborku
Odp: Błąd 51608023
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2019, 14:37:20 pm »
ktoś przypisał do dwóch cykli to samo użyte już skierowanie. Możesz albo zduplikować to skierowanie nadając numer np. "2" lub jeśli posiadasz zapisać i przypisać do jednego z cykli odrębne skierowanie (jeśli pacjent posiada). Wyślij wtedy świadczenia ponownie i błąd zniknie

Offline IzaM

 • Kompletny nowicjusz
 • Wiadomości: 12
 • Pomógł? 0
Odp: Błąd 51608023
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2019, 14:43:19 pm »
A czy ktoś z Państwa wie jaki cykl przypisujemy wizycie fizjoterapeutycznej?

Online 09061303

 • Global Moderator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2442
 • Pomógł? 255
 • Podkarpacki OW
Odp: Błąd 51608023
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2019, 17:08:36 pm »
Co do skierowania - jeszcze jedna opcja, że pacjent miał wystawione 3 skierowania w ten sam dzień przez tego samego lekarza w tej samej jednostce i zostały one przyjęte. Teraz trzecie wykonanie wyjdzie na takim błędzie i jest do usunięcia niestety.

Ja bym wizycie pisał ten sam id cyklu jak pozostałym "elementom" w planie leczenia, czyli zabiegom i kolejnym wizytom przy założeniu, że wizyta ma mieć podpięty cykl (w ostatnim stanowisku Prezesa NFZ jest zapis, że wizyta nie wchodzi w skład cyklu). Jednak testowa wysyłka na początku lutego bez cyklu na 11.8 wróciła z błędem, że brak cyklu. Jak nie ma być cyklu, to może powinno iść to na innym kodzie MZ albo może po stronie NFZ w walidacjach coś się zmieniło. Pytać trzeba w NFZ pewnie.
Kliknij pomógł, jeślim pomógł :-)

Offline C.M. Legionów w Lęborku

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 538
 • Pomógł? 28
 • Centrum Medyczne "Legionów" w Lęborku
  • C.M. Legionów w Lęborku
Odp: Błąd 51608023
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2019, 22:42:02 pm »
odnośnie wizyty przytoczę wypowiedź z innego wątku dotyczącego tego zagadnienia:
Cytuj
Małopolski NFZ wydał kilka dni temu komunikat jak poniżej

<blockquote>Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa
Data wiadomości: 2019-03-05 08:54

Szanowni Państwo

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej, które wprowadzają nowe rozwiązania dedykowane dla świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej oraz w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do MOW NFZ, w celu ujednolicenia informacji przekazywanych świadczeniodawcom wyjaśniamy:

W celu poprawnego realizowania świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa zastosowanie znajdują poniższe zasady:

1.    Skierowanie na cykl zabiegów może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i musi zawierać:

-   pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
-   imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL ? numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
-   rozpoznanie w języku polskim,
-   kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
-   choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
-   pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Brak jest obligatoryjnego zapisu, który nakazuje aby w skierowaniu znalazły się zlecone zabiegi wraz z liczbą poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegowym. Jednakże ich zlecenie nie stanowi błędu w treści skierowania i nie stanowi o nieprawidłowości wystawionego skierowania.

2.  W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego jednocześnie specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie na cykl zabiegów może  zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, odnoszących się do zleconych zabiegów, fizjoterapeuta może dokonać modyfikacji tych zabiegów po konsultacji z lekarzem kierującym i odpowiednio odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

3.  W przypadku pozostałych skierowań wystawionych przez innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego będących jednocześnie specjalistami w innych dziadzinach medycznych również tych realizujących świadczenia w ramach poradni lekarskiej rehabilitacyjnej, zlecone zabiegi stanowią jedynie sugestię lekarza, co do planu terapii ale nie są wiążące dla fizjoterapeuty.

4.  Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, po ukończonym cyklu zabiegów, przekazuje lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację zwrotną o sposobie leczenia i efektach przeprowadzonej terapii. Dopuszcza się przekazanie tych informacji za pośrednictwem pacjenta lub bez jego pośrednictwa bezpośrednio do podmiotu, w którym wystawiono skierowanie. Można to zrobić zarówno w postaci papierowej , jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale też innych informatycznych rozwiązań wykorzystywanych w gromadzeniu i przekazywaniu danych. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim weryfikację prawidłowości decyzji o skierowaniu na terapię oraz weryfikację jej efektywności.

5.  Skierowania na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawione przed 1 stycznia 2019 r., które nadal oczekują na realizację zachowują ważność. Natomiast zlecone w tych skierowaniach zabiegi fizjoterapeutyczne nie są wiążące do realizacji dla fizjoterapeuty z wyjątkiem zabiegów zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego jednocześnie specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

WAŻNE !
Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Został uchylony przepis, który uprawniał lekarza w przypadkach medycznie uzasadnionych do wypisania jednorazowo skierowania na dwa cykle zabiegowe.Przy realizacji i rozliczaniu wizyty fizjoterapeutycznej należy przyjąć następujące zasady:

Wizyta fizjoterapeutyczna, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności:

1.  zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;
2.  ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
3.  badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
4.  końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
5.  udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Nie ma już wykonalności wszystkich powyższych czynności w trakcie trwania wizyty fizjoterapeutycznej. Fizjoterapeuta decyduje, którą z czynności będzie wykonywał na rzecz świadczeniobiorcy. Warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej i opis zrealizowanych przez fizjoterapeutę czynności na rzecz świadczeniobiorcy przez osobę uprawnioną do realizacji wizyty, określoną w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.

-   Produkt rozliczeniowy - wizyta fizjoterapeutyczna - jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że fizjoterapeuta uzna, że nie przeprowadzenie tej wizyty nie wpłynie na prawidłowość udzielonego świadczenia.
-   Rozpoczęcie cyklu zabiegów, następuje w miarę dostępności w ciągu 14 dni od dnia wizyty fizjoterapeutycznej zrealizowanej przed cyklem zabiegów.
-   Wizyta fizjoterapeutyczna na końcu danego cyklu zabiegów jest zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.
-   W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania cyklu zabiegów, z odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.
-   Wizyta fizjoterapeutyczna jest odrębnym produktem rozliczeniowym, nie wchodzi w cykl zabiegów i może być sprawozdana niezależnie od realizacji zabiegów w terminie jej wykonania.

Kolejki oczekujących w przypadku świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej są prowadzone do komórki organizacyjnej a nie na konkretny zabieg fizjoterapeutyczny. W związku z powyższym świadczeniobiorca zapisuje się w kolejkę oczekujących na dotychczas obowiązujących zasadach na pierwszy wolny termin, na wizytę fizjoterapeutyczną i w wyznaczonym dniu realizacji świadczenia odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna, natomiast zlecony cykl zabiegów stanowi kontynuację leczenia i nie powinien być umieszczany w kolejkę oczekujących.

Obowiązujące przepisy w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 465) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2396).
- Zarządzenie nr 13/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 lutego 2019 r. ze zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń -leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzyskania dodatkowych informacji/interpretacji z Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie, zostanie ona przekazana w ramach uzupełnienia powyższego wyjaśnienia.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej</blockquote>

Offline IzaM

 • Kompletny nowicjusz
 • Wiadomości: 12
 • Pomógł? 0
Odp: Błąd 51608023
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 08, 2019, 15:22:31 pm »
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi, bardzo mi Państwo pomogli :) pozdrawiam!

Offline Tomasz K

 • Kompletny nowicjusz
 • Wiadomości: 3
 • Pomógł? 0
Odp: Błąd 51608023
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2019, 09:47:44 am »
Należy wizyty fizjoterapeutyczne sprawozdawać bez nadanego cyklu. W opcjach umowy należny wyłączyć w usłudze wizyta fizjoterapeutyczna wymaganie podania cyklu. Jeżeli się tego nie zrobi system (ks-somed lub pps oznaczy te świadczenia jako informacje w rejestrze świadczeń).

 


* Kalendarz Świadczeniodawcy

Maj 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
[31]

* Szukaj


Reklama

* Shoutbox

Odśwież Historia
 • Nie ma jeszcze żadnych wiadomości!

* Kto jest on-line

 • Kropka Gości: 23
 • Kropka Ukrytych: 0
 • Kropka Użytkowników: 4
 • Kropka Użytkownicy online:

* Aktywni

Paweł Paweł
8301 Wiadomości
mpi
3356 Wiadomości
PiotrSz
3137 Wiadomości
Michał Michał
2649 Wiadomości
Edward_B Edward_B
2452 Wiadomości
09061303
2442 Wiadomości
Bartosz Bartosz
2375 Wiadomości
maciek777 maciek777
2175 Wiadomości
karolweksler
1824 Wiadomości
bart bart
1496 Wiadomości

Reklama

Reklama