Portal Świadczeniodawcy

wątkach,

(1/4) > >>

[1] Brak produktu rozliczeniowego na fakturze

[2] DOW - Błąd podczas weryfikacji rachunku bankowego

[3] przerwa techniczna

[4] Zmiana nazwiska personelu

[5] DOW - gdzie są aneksy z NFZ

[6] Nowa poradnia

[7] Odrzucenie oferty przez NFZ

[8] Zmiany w haromonogramie - zastępstwo

[9] Brak przypisania komórki do przedsiębiorstwa

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej