Portal Świadczeniodawcy

wątkach,

(1/4) > >>

[1] problem z rozliczeniem środki pomocnicze

[2] Brak produktu rozliczeniowego na fakturze

[3] DOW - Błąd podczas weryfikacji rachunku bankowego

[4] przerwa techniczna

[5] Zmiana nazwiska personelu

[6] DOW - gdzie są aneksy z NFZ

[7] Nowa poradnia

[8] Odrzucenie oferty przez NFZ

[9] Zmiany w haromonogramie - zastępstwo

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej