Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Problemy z aplikacjami => Aktualizacje programu KS-SOMED => Wątek zaczęty przez: Goodi w Grudzień 01, 2010, 21:03:24 pm

Tytuł: Aktualizacja 2010.03.00.07 z dnia 01.12.2010 r.
Wiadomość wysłana przez: Goodi w Grudzień 01, 2010, 21:03:24 pm
Aktualizacja nr 2010.03.00.07 z dnia 2010-12-01

Powoduje aktualizację bazy danych!

MODUŁ 44 DEKLARACJE
1. Dodanie importu deklaracji z komunikatu PDX w wersji 4.1.4.

MODUŁ 53 ROZLICZENIA
1. Synchronizacja nie zgłasza już błędu: Okres realizacji procedury nie zawiera się w okresie realizacji świadczenia w przypadku, gdy procedury są powiązane z nieaktywnymi pozycjami rozliczeniowymi. W przypadku wystąpienia tego błędu należy wyświetlić w rejestrze świadczeń zlecenia wg kodu błędu i wykonać synchronizację zleceń widocznych w oknie.
2. Zmiana sposobu nadawania unikalnego identyfikatora pacjenta NN oraz NW w każdym zestawie świadczeń. Każdy zestaw świadczeń zawierający dane pacjenta NN lub NW (noworodek) zawiera unikalny identyfikator w formacie:
XXXXX-RRRR-YY, gdzie
XXXXX - kolejny numer z przedziału od 30000 do 59999.
RRRR- rok z daty końca wykonania zlecenia.
YY - przyjmuje wartość NW dla noworodka dla którego nie można ustalić własnego identyfikatora lub opiekuna lub wartość NN dla pozostałych pacjentów, dla których nie można ustalić własnego identyfikatora.
3. Dodanie nowych rodzajów druków E: S1, S2,S3,DA1 na karcie dokumentu UE oraz dodanie możliwości wykazania ich w raporcie statystycznym SWX.
4. Poprawa błędu: Podczas synchronizacji rejestru świadczeń w niektórych przypadkach dublowały się procedury ICD9.
5. Poprawa błędu dot. faktur zakupowych:
   a) Po wprowadzeniu faktury zakupowej błędnie była zapisywana Wartość i Cena brutto (np. dla wprowadzonych danych: ilość = 5, wartość 100 zł, do bazy były zapisywane dane: Ilość = 5, cena = 100 zł, wartość = 500 zł).
   b) Po usunięciu błędnej faktury i wprowadzeniu jej na nowo, nie była ona wykazywana w generowanym raporcie.
6. Poprawa błędu: Wydruk rachunku za decyzje administracyjne nie zawierał danych dot. decyzji (nr zgody, daty ważności itd).
7. Poprawa błędu: Załącznik nr 5 dot. chemioterapii nie zawierał pozycji, które w zleceniu nie miały uzupełnionego schematu leczenia.
8. Zestawienie świadczeń rozliczanych na podst. przepisów o koordynacji nie zawierało pozycji lub zawierał nieprawidłowe dane dot. uprawnień jeśli przed rozliczeniem były dokonywane zmiany na poziomie uprawnień.
9. Dodane zestawienie pacjentów rozliczanych rachunkiem. Zestawienie jest dostępne w oknie przeglądania listy rachunków refundacyjnych, po naciśnięciu przycisku F9 Drukuj i wybraniu opcji: Zestawienie pacjentów rozliczanych rachunkiem
10. Poprawa błędu: Po zmianie płatności zlecenia z NFZ na prywatne, po synchronizacji w rejestrze pojawiał się błąd: Brak kodu miejsca udzielenia świadczenia.

Rozwiązanie:

   1. Wyświetlić listę zleceń w rejestrze świadczeń np. wg kodu błędu
   2. Nacisnąć klawisz F11 i wpisać hasło MARCHEWA
   3. Nacisnąć przycisk CF6 Naprawy i wybrać opcję: Przywracanie zestawów świadczeń do ostatniej poprawnej wersji
   4. Po wykonaniu funkcji od razu wykonać synchronizację zleceń widocznych w oknie (po wykonaniu naprawy lista zleceń nie odświeża się i dzięki temu nadal wyświetlona jest lista błędnych zleceń).

11. Raporty dot. zaopatrzenia (ZPX) generowane za okres do września 2010 są wysłane w wersji 2.1.4, a od października 2010 w wersji 3.1.5.
12. Poprawa obsługi błędów o kodzie: PL-A2496; Niezgodne dane...
    W oknie przeglądania listy błędów rejestru świadczeń zlecenia z błędem o kodzie PL-A2496 były grupowane tylko wg kodu, obecnie są grupowane wg kodu i opisu. Opisany efekt będzie uzyskany dopiero po wykonaniu synchronizacji błędów o tym kodzie.
13. Poprawa błędu: Raport SWX nie zawierał danych zespołu ratownictwa medycznego.
14. Dodane zadanie ustawiające domyślną wersję komunikatu SWX na 5.1.5 i WSX na 1.1.5.
15. Dodana opcja modułu Refundacje umożliwiająca wydrukowanie korekty rachunku zawierającej wszystkie pozycje z rachunku pierwotnego. Opcja znajduje się na zakładce Opcje zależne od OW NFZ i zawiera opis: Wydruk korekty ma zawierać wszystkie pozycje (nawet niezmienione).
16. Wydruk rachunku przy odznaczonej opcji "Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCH" zawiera jednostkę miary (do tej pory jednostka miary była drukowana tylko na fakturze VAT).
17. Wydruk korekty faktury VAT przy odznaczonej opcji "Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCH" zawiera dodatkowo sumę wartości przed korektą oraz po korekcie.
18. Jeśli po utworzeniu korekty do rachunku na podstawie szablonu wczytano aneks do umowy, to podczas przeglądania takiej korekty wyświetlane były powielone pozycje.
19. Jeśli po wygenerowaniu raportu statystycznego, zestaw świadczeń z tego raportu został oznaczony do ponownego wysłania (np. po poprawie zlecenia i synchronizacji), to po ponownym zapisaniu tego raportu do pliku zestaw świadczeń nie zawierał pozycji rozliczeniowej.
20. Poprawa wyliczania rzeczywistego czasu oczekiwania w kolejkach oczekujących.
21. Zmiana w eksporcie do Excela danych z kolejki oczekujących. Zapisywane było około 16000 pozycji.
22. Poprawa łączenia list aktywnych (scalanie plików PDX). Jeśli w pliku zawarty był ciąg np nr-domu="17 "O"" (oznaczający nr domu 17 "O") do scalonego pliku był zapisany jako nr-domu="17 "O"".
23. Poprawa komunikatu zbiorczego POZ. Mogło się zdarzyć, że SZOI nie przyjmował komunikatu zbiorczego z komunikatem błędu "Błąd systemowy: Wymagane jest przesłanie atrybutów podtyp-swiadcz i nfz:podtypswiadcz".
24. Poprawa importu komunikatu weryfikacji POZ.
   1. Poprawne, zaliczone pozycje, mogły mieć opis błędu z innej deklaracji. Jednak takie pozycje były widoczne jako zaliczone.
   2. Jeśli w jednym komunikacie weryfikacji POZ znajdowały się procesy weryfikacyjne dla różnych raportów, np. z różnych umów, to w przeglądaniu komunikatu weryfikacji mogły być niewidoczne zweryfikowane deklaracje.
   3. Zmienione wyszukiwanie raportu POZ do którego jest raport zwrotny weryfikacji. Wyszukiwane są tylko nieukryte komunikaty POZ.

Pełna wersja komunikatu z wykazem zmian (http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/wiad?nr=9857)
Tytuł: Odp: Aktualizacja 2010.03.00.07 z dnia 01.12.2010 r.
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Kwiecień 09, 2015, 18:29:47 pm
Witam, zna ktoś może hasło w SOMED aby aktywować raport zbiorczy F4