Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Konkurs Ofert => Konkurs Ofert 2010/2011 => Wątek zaczęty przez: Paweł w Wrzesień 09, 2010, 17:05:32 pm

Tytuł: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 09, 2010, 17:05:32 pm
Dlaczego oddziały (na obecną chwilę Małopolski oraz Śląski) wymagają przy konkursie od NZOZ-ów oraz od indywidualnych oraz grupowych praktyk:

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinny przedstawić osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a w przypadku spółki cywilnej: każdy wspólnik spółki cywilnej (dot. organów założycielskich NZOZ).

skoro w zarządzeniu 49/2010 nie ma o tym ani słowa:

§ 13.
1. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) w przypadku zakładów opieki zdrowotnej:
 a) decyzję o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, albo wypis z takiego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 b) kopię obowiązującego statutu zakładu opieki zdrowotnej,
 c) kopię umowy spółki cywilnej lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki ? w przypadku zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest spółka cywilna;
(...)
3) w przypadku indywidualnych lub grupowych praktyk - dokument stwierdzający wpis do rejestru praktyki prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską albo okręgową radę pielęgniarek i położnych;
 a) w przypadku grupowych praktyk lekarskich prowadzonych w formie spółki cywilnej ? kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Norbert w Wrzesień 10, 2010, 08:43:06 am
To taka sobie nadinterpretacja urzędnicza - też się spotykam z wymogami o których nigdzie nie jest nic napisane.
Ciekawe jak będzie w innych "księstwach"?
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 14, 2010, 10:33:01 am
U nas na szczeście nie wymagają jakichś wymyślonych dokumentów.

http://www.nfz-szczecin.pl/n-1238.htm
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Wrzesień 16, 2010, 16:04:03 pm


§ 13.
1. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) w przypadku zakładów opieki zdrowotnej:
 a) decyzję o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, albo wypis z takiego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(...)
3) w przypadku indywidualnych lub grupowych praktyk - dokument stwierdzający wpis do rejestru praktyki prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską albo okręgową radę pielęgniarek i położnych;


czyli - dokument stwierdzający wpis do rejestru praktyki prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską albo okręgową radę pielęgniarek i położnych nie musi być "świeży" w przeciwieństwie do:

 decyzję o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, albo wypis z takiego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 i można dać tylko oświadczenie , że znajduje się w zasobach nfz w ofertach z poprzednich lat  ?

Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Daram w Wrzesień 22, 2010, 14:09:21 pm
Dokładnie tak, ja wszystkie dokumenty załączam do jednej oferty a do pozostałych oświadczenie iż są one dostarczone do NFZ w postępowaniu XXX.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Wrzesień 22, 2010, 15:11:39 pm
czy jest jakiś wzór oświadczenia ?

- oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy, tj. na lata 2011 - 2013.

czy mam sobie cos takiego napisać sam ?
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Kamil w Wrzesień 22, 2010, 15:15:06 pm
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Wrzesień 22, 2010, 15:24:29 pm
wzoru oświadczenia raczej nie ma

i zwrot "na okres obowiązywania umowy"   powinien  wystarczyć  


Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 49/2010/DSOZ   mówi o kopii polisy lub innego dokumentu  ale jak ważność będzie się kończyć w połowie 2011 np to już można się czepiać

prościej dać oświadczenie

Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 22, 2010, 15:35:06 pm
OŚWIADCZENIE OFERENTA

   Oświadczam, że zostanie zawarta polisa ubezpieczeniowa na okres nie krótszy niż od 01-01-2011 do 31-12-2011 i będzie ona spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2008r. Nr 3 poz.10) , t.j.:


(miejscowość, data)                   (pieczątka, podpis)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Wrzesień 22, 2010, 15:36:23 pm
Śliczne dzięki  :)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 26, 2010, 21:36:19 pm
trochę lipę dałem - wpisałem do 2011-12-31 a umowy mają być 3-letnie.
Hmmmmm i co tu z tym fantem zrobić teraz  :)

Teoretycznie zgodnie z materiałami powinna być polisa lub oświadczenie na okres obowiązywania umowy, jednak w materiałach ze szkolenia nasz Oddział w przypadku wymaganych dokumentów wszędzie podaje okres 01-01-2011 do 31-12-2011. Nie wiem czy robić "uzupełnienie oferty"  ???
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Manioo w Wrzesień 26, 2010, 21:44:35 pm
hm, trudno powiedzieć ,ja zrobiłem ogólnie - zostanie zawarta polisa ubezpieczeniowa na cały okres obowiązywania zawartej umowy, ale też nie mam pewności czy to tak dobrze
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 26, 2010, 21:44:48 pm
Uzupełnienie zrobisz jak będą tego chcieli.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 26, 2010, 21:47:47 pm
Uzupełnienie zrobisz jak będą tego chcieli.

no właśnie tak sobie też pomyślałem, że w najgorszym wypadku będą chcieli dodatkowego oświadczenia. Nie jest to chyba nic poważnego, żeby składać już teraz uzupełnienie  ???
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Michał w Wrzesień 27, 2010, 07:09:28 am
Poprzednio umowy też były na 3 lata a i tak co roku trzeba było przygotowywać dokumentację aktualizacyjną, która praktycznie niczym nie różniła się od nowej oferty i trzeba było kolejną kolejne polisy dołączyć.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 09:14:39 am
Witam, doszły mnie słuchy, podobno jest to gdzieś zapisane, ale czy to może być prawda? Chodzi o to, że lekarze którzy nie mają stopnia specjalizacji SPECJALISTA będą mieli kłopot z umową z NFZ na lata 2012-...  Powstają jakieś dziwne ruch typu łączenie się lekarzy w spółki partnerskie i inne. Ktoś coś o tym wie to niech coś napisze, bo nie mogę nigdzie nic o tym znaleźć. Wydaje mi się, że to są tylko za to dodatkowe punkty, a nie, że kategorycznie nie będzie umowy
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 09:23:55 am
Już teraz jak nie miałeś specjalisty to nie uznawali takiego lekarza. W niektórych poradniach tylko specjalista może być. Natomiast od 2012 roku poluźniają właśnie te wymagania w niektórych poradniach. Jest o tym m.in. w rozporządzeniu ministra zdrowia wprowadzającym JGP w specjalistyce.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 15, 2011, 09:38:35 am
Zobacz załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.11.111.653) -> http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=017674

Jest jeszcze projekt rozporządzenia -> http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=018062 do 18 września można jeszcze zgłaszać uwagi -> http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=018062
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 09:50:19 am
Dzięki.
Jeżeli jest taki zapis w załączniku 1:
Personel
1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
to znaczy, że ze specjalizacją I stopnia też może być
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 09:56:24 am
Dzięki.
Jeżeli jest taki zapis w załączniku 1:
Personel
1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo
2) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz lekarz:
a) w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub
b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
to znaczy, że ze specjalizacją I stopnia też może być

Kluczowe słowo. Specjalista też musi być.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 15, 2011, 09:58:49 am
Może być pod warunkiem że w poradni udziela świadczeń również lekarz specjalista.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Piotr29 w Wrzesień 15, 2011, 10:07:23 am
z wymaganiami tak jak ze sławną aferą...kluczowe słowa lub i oraz  ;)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 10:17:27 am
Nie napisałem, że chodzi mi o praktykę indywidualną
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 10:27:12 am
@Piotr29 tutaj ewidentnie jest napisane, że ma przyjmować lekarz specjalista. Do tego może również przyjmować lekarz wtrakcie lub z jedynką, ale specjalista musi być w każdym przypadku. :)

@Edward_B to nie ma nic do rzeczy. Indywidualna czy zoz obojętne - lekarz specjalista musi przyjmować.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 10:39:04 am
Czy to znaczy, że do kontraktu może z ofertą indywidualnie wystartować lekarz SPECJALISTA, a reszta już nie. Nic z tego nie rozumiem. Rozliczam międzyinnymi dwie lekarki dermatolog. Każda oddzielnie ma praktykę lekarską i umowę z NFZ też oddzielnie. Mają I stopień specjalizacji i co one nie mogą mieć teraz umowy z NFZ bo nie mają specjalisty ???
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 15, 2011, 10:48:09 am
Czy to znaczy, że do kontraktu może z ofertą indywidualnie wystartować lekarz SPECJALISTA, a reszta już nie. Nic z tego nie rozumiem. Rozliczam międzyinnymi dwie lekarki dermatolog. Każda oddzielnie ma praktykę lekarską i umowę z NFZ też oddzielnie. Mają I stopień specjalizacji i co one nie mogą mieć teraz umowy z NFZ bo nie mają specjalisty ???

Dokładnie tak. Muszę sobie znaleźć koleżankę/kolegę, który/a jest specjalistą. Wystarczy że specjalista będzie przyjmował raz w miesiącu.

Jest teraz okazja zgłosić to Ministerstwa Zdrowia -> http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=018062
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 10:50:22 am
Z jedynką nie będą mogły. Będę musiały zatrudnić sobie lekarza specjalistę na 1 godzinę w tygodniu :P

Przy konkursie ofert oczywiście więcej pkt się dostaną ci, u których lekarz specjalista będzie zatrudniony powyżej 25% czasu pracy wszystkich lekarzy.

btw Rozliczenia robisz a przepisów nie znasz? ;)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 10:52:50 am
no to lipa, muszę szybko przekazać te wieści
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Piotr29 w Wrzesień 15, 2011, 10:53:07 am
@Piotr29 tutaj ewidentnie jest napisane, że ma przyjmować lekarz specjalista. Do tego może również przyjmować lekarz wtrakcie lub z jedynką, ale specjalista musi być w każdym przypadku. :)

dokładnie tak i tego nie kwestionuję  ;) chodizło mi raczej o to że wymagania sa tak tworzone że zawsze mają znaczenie lub i oraz. I z tego co widziałem we wszystkich zakresach. Dlatego tak ważna jest dobra interpretacja przepisów.

Dokładnie tak. Muszę sobie znaleźć koleżankę/kolegę, który/a jest specjalistą. Wystarczy że specjalista będzie przyjmował raz w miesiącu.

a wystarczy wykazać specjalistę jako podwykonawcę?
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 11:05:55 am
a wystarczy wykazać specjalistę jako podwykonawcę?

Nie.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 11:07:43 am
To skoro już teraz nie uznawali innych lekarzy niż SPECJALISTA to dlaczego mają umowy z NFZ a nie mają SPECJALISTY i nie zatrudniają. Przecież jak w mieście nie będzie SPECJALIST dermatologa to ludzie będą jeżdzić do innego miasta :-)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 11:25:17 am
Kto powiedział, że w każdym mieście ma być specjalista z każdej dziedzinny :)
Zgodnie z filozofią Funduszu - "dostępność świadczeń na poziomie województwa/powiatu zostanie zapewnina" :)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 15, 2011, 11:29:39 am
W sumie tak. Może już pora aby były tylko szpitale wojewódzkie i kasy wystarczy.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 15, 2011, 11:33:37 am
I szpitale kliniczne bo tam przecież najlepsi specjaliści pracują :)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 15, 2011, 11:36:05 am
Wg poprzednio obowiązującego rozporządzenia MZ można było mięć w poradni dermatologicznej personel:
lekarz specjalista dermatologii i wenerologii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii.

Nowe rozporządzenie już nie dopuszcza takiej możliwości. Należy jeszcze zaznaczyć że dotyczy to świadczeniodawców, którzy mają zawartą długoletnią umowę, a nie tylko nowych umów zawartych od 2012.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 15, 2011, 12:52:52 pm
Bartosz jesteś bliżej siedziby naszego OW. Nie słyszałeś nic co oni na ten temat mówią? Mnie w delegaturze uspokajają. Twierdzą, że odbywają się rozmowy itp i żeby nie panikować bo narazie są zdania, że wszystko będzie bez zmian. Jakoś mnie nie uspokoili ale lekarza którego to dotyczy oczywiście tak i nie widzi on już problemu :).

No ale z drugiej strony i tak pozostało siedzieć z założonymi rękami. Bo nawet gdyby znaleźć specjalistę (co nie jest łatwe) to trzeba NZOZ tworzyć. Mało czasu to po pierwsze, a po drugie czy wtedy odbyło by się na zasadzie przekształcenia czy nowy podmiot? Jak nowy to nie ma szans no kontrakt bo nie będzie konkursu ofert...
Sam już nie wiem...
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Wrzesień 15, 2011, 12:57:47 pm

Ale jakby zgłosili zmianę organu założycielskiego ( i jeżeli mają umowę na następne lata)  to wtedy chyba by nie potrzebowali konkursu.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Michał w Wrzesień 15, 2011, 13:01:38 pm
Bo nawet gdyby znaleźć specjalistę (co nie jest łatwe) to trzeba NZOZ tworzyć. Mało czasu to po pierwsze, a po drugie czy wtedy odbyło by się na zasadzie przekształcenia czy nowy podmiot? Jak nowy to nie ma szans no kontrakt bo nie będzie konkursu ofert...
Sam już nie wiem...

Podobno po wejściu w życiu nowej ustawy o działalności leczniczej nie ma jeszcze wydanych rozporządzeń i w chwili obecnej nie ma możliwości założenia NZOZ'u :)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 15, 2011, 13:06:34 pm
To jest indywidualna praktyka lekarska. Miałem jeden NZOZ co się przekształcał. Zmieniana było tylko forma prawna i pomimo że informatycy się bardzo dziwili że nie ma nowego kontraktu tylko mają dane w systemie poprawić to przeszło bez problemów.

Ale z indywidualnej praktyki lekarskiej na NZOZ? Chociaż w obydwu przypadkach założycielem by była ta sama osoba...

A na czym polega grupowa praktyka lekarska?

Podobno po wejściu w życiu nowej ustawy o działalności leczniczej nie ma jeszcze wydanych rozporządzeń i w chwili obecnej nie ma możliwości założenia NZOZ'u :)

Dzień w którym znajdę zatrudnienie w innej branży będzie moim najszczęśliwszym dniem w życiu...
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: skopczyp w Wrzesień 15, 2011, 16:22:47 pm
A na czym polega grupowa praktyka lekarska?

Grupowa to praktycznie tak samo jak indywidualna - tylko że jest ich co najmniej 2 :)

Tez mają wpis w izbach tylko, że do rejestru grupowych praktyk
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 15, 2011, 23:03:18 pm
Wszystko na ten temat:
http://www.abc.com.pl/?cmd=pytanie_jedno,4339&serwis=7
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Michał w Wrzesień 17, 2011, 10:51:03 am
Bo nawet gdyby znaleźć specjalistę (co nie jest łatwe) to trzeba NZOZ tworzyć. Mało czasu to po pierwsze, a po drugie czy wtedy odbyło by się na zasadzie przekształcenia czy nowy podmiot? Jak nowy to nie ma szans no kontrakt bo nie będzie konkursu ofert...
Sam już nie wiem...

Podobno po wejściu w życiu nowej ustawy o działalności leczniczej nie ma jeszcze wydanych rozporządzeń i w chwili obecnej nie ma możliwości założenia NZOZ'u :)

a tutaj macie link do informacji na ten temat: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nic-nowego-czyli-jest-ustawa-nie-ma-rozporzadzen,112274,2.html (http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nic-nowego-czyli-jest-ustawa-nie-ma-rozporzadzen,112274,2.html)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 17, 2011, 12:42:13 pm
Podobno w nie których województwach CZP lub izbach można zarejestrować podmiot leczniczy (ale tylko nowy podmiot). Trzeba dowiadywać się w swoich CZP lub izbach np. w Opolu tak jest na starych zasadach - drukach, później po ukazaniu się aktów wykonawczych (rozporządzeń) podmiot zostanie wpisany jeszcze raz na nowych zasadach. NZOZ-ów już nie ma. Skrót NZOZ będziecie usuwać z nazwy podmiotów?

Jest też nowe zarządzenie prezesa NFZ:
Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4576)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 17, 2011, 14:16:11 pm
Michał dzięki.

Bartosz a nie orientujesz się jak jest u nas? Bo muszę utworzyć jeden podmiot  :). Niby na stronie nie ma żadnych informacji o problemach w każdym artykule pozmieniano jedynie "zakład opieki zdrowotnej" na "podmiot ......." itp.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Wrzesień 18, 2011, 20:37:34 pm
Bartosz a nie orientujesz się jak jest u nas? Bo muszę utworzyć jeden podmiot  :). Niby na stronie nie ma żadnych informacji o problemach w każdym artykule pozmieniano jedynie "zakład opieki zdrowotnej" na "podmiot ......." itp.

Nie wiem jak to u nas wygląda, na razie czekam na rozporządzenie do końca września może coś się w temacie ruszy.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 19, 2011, 15:48:56 pm
U nas nie ma przeciwwskazań do zarejestrowania "podmiotu". Czekam tylko do jutra na info czy "podmiot" może mieć nazwę np. Okulistyczny Gabinet Lekarski Jan Kowalski - pozwoliłoby to nie zmieniać wpisu do działalności gospodarczej.
Zaskoczyłem ich tym pytaniem i muszą zasięgnąć języka :).
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 26, 2011, 15:43:07 pm
Coś tam jest nowego z tymi podmiotami i specjalistami. Na Warmii i Mazurach mają niby na rok podpisywać na gorszych warunkach z tymi co nie mają SPECJALIST, ale kto to wie jak będzie...
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Wrzesień 26, 2011, 16:39:49 pm
Ale żeby podpisywać na gorszych warunkach to musi być chyba jakaś podstawa prawna.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Edward_B w Wrzesień 26, 2011, 17:20:48 pm
Raczej tak i to mnie martwi, bo to jest tylko gatka na telefon
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Wrzesień 27, 2011, 12:57:17 pm
W moim OW bagatelizują ten problem, pomimo tego ja robię "podmiot leczniczy" w przypadku jednego lekarza.
Kiedy wchodziły rozporządzenia MZ w sprawie poszczególnych świadczeń i wymagań, NFZ trąbił kilkakrotnie, że od tej pory nie może być mowy o jakichkolwiek odstępstwach.
W tym przypadku jest tak samo. Jak instytucja niższej rangi (NFZ) może zgodzić się na odstępstwo od decyzji instytucji wyższej rangi (MZ)?

Ja tam nie słucham już urzędników i  przekształcam lekarza, a tych z NFZ co tak gadają z chęcią bym nagrał i w styczniu dyrektorom puścił.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Michał w Październik 07, 2011, 12:32:49 pm
Chyba jednak MZ poszło po rozum do głowy: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/MZ-o-udzielaniu-swiadczen-przez-lekarzy-z-I-stopniem-lub-w-trakcie-specjalizacji,113014,2.html (http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/MZ-o-udzielaniu-swiadczen-przez-lekarzy-z-I-stopniem-lub-w-trakcie-specjalizacji,113014,2.html)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Październik 13, 2011, 10:27:38 am
Bo nawet gdyby znaleźć specjalistę (co nie jest łatwe) to trzeba NZOZ tworzyć. Mało czasu to po pierwsze, a po drugie czy wtedy odbyło by się na zasadzie przekształcenia czy nowy podmiot? Jak nowy to nie ma szans no kontrakt bo nie będzie konkursu ofert...
Sam już nie wiem...

Podobno po wejściu w życiu nowej ustawy o działalności leczniczej nie ma jeszcze wydanych rozporządzeń i w chwili obecnej nie ma możliwości założenia NZOZ'u :)

a tutaj macie link do informacji na ten temat: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nic-nowego-czyli-jest-ustawa-nie-ma-rozporzadzen,112274,2.html (http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nic-nowego-czyli-jest-ustawa-nie-ma-rozporzadzen,112274,2.html)

Jutro wchodzi w życie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. (http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rozporz__rejestr__23_09_2011pop.pdf)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Norbert w Październik 13, 2011, 11:30:25 am
Ja już zgłupiałem ....

Jak to się ma do tego ....
§ 5. 1. W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się:
1) w rubryce pierwszej ? numer księgi rejestrowej;
2) w rubryce drugiej ? oznaczenie organu prowadzącego rejestr:
a) w polu pierwszym ? literę ?W? oznaczającą wojewodę, jako organ prowadzący rejestr,
b) w polu drugim ? kod województwa, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
3) w rubryce trzeciej ? firmę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;
4) w rubryce czwartej ? adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego:
a) w polu pierwszym ? ulicę,
b) w polu drugim ? numer domu,
c) w polu trzecim ? numer lokalu,
d) w polu czwartym ? kod pocztowy,
e) w polu piątym ? miejscowość;
5) w rubryce piątej ? numer telefonu podmiotu leczniczego;
6) w rubryce szóstej ? adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;
7) w rubryce siódmej ? adres strony internetowej podmiotu leczniczego;


A dział I księgi wygląda tak jak w załączniku
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 13, 2011, 11:40:29 am
A co, nową księgę już dostałeś i wygląda inaczej niż w rozporządzeniu?
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Norbert w Październik 13, 2011, 11:51:13 am
A co, nową księgę już dostałeś i wygląda inaczej niż w rozporządzeniu?

Nie - porównałem tylko stan obecny księgi z tym co jest w ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r.

Porównaj zawartości poszczególnych RUBRYK, a moze mi się coś pop...liło
Ps. Prawnikiem nie jestem (dla mnie to bełkot, który próbuje zrozumieć)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Październik 13, 2011, 11:52:44 am
Coś przyciąłeś:

cd ...

8 ) w rubryce ósmej ? identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której
znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;
9) w rubryce dziewiątej ? numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został
nadany, albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
10) w rubryce dziesiątej ? numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy);
11) w rubryce jedenastej ? Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;
12) w rubryce dwunastej ? formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego;
13) w rubryce trzynastej ? nazwę podmiotu tworzącego, w przypadku podmiotu leczniczego
niebędącego przedsiębiorcą;
14) w rubryce czternastej ? informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:
a) w polu pierwszym ? datę rozpoczęcia działalności leczniczej,
b) w polu drugim ? datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia,
o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
zwanej dalej ?ustawą?,
c) w polu trzecim ? okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust.
1 pkt 1 ustawy;
15) w rubryce piętnastej ? informacje dotyczące wpisu podmiotu leczniczego do rejestru:
a) w polu pierwszym ? datę wpisu do rejestru,
b) w polu drugim ? datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru,
c) w polu trzecim ? numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;
16) w rubryce szesnastej ? datę zmiany wpisu do rejestru;
17) w rubryce siedemnastej ? informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru:
a) w polu pierwszym ? datę zakończenia działalności leczniczej,
b) w polu drugim ? datę decyzji o wykreśleniu z rejestru,
c) w polu trzecim ? numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;
18) w rubryce osiemnastej ? informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych:
a) w polu pierwszym ? datę wydania certyfikatu,
b) w polu drugim ? zakres akredytacji;
19) w rubryce dziewiętnastej ? informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do
prowadzenia kształcenia podyplomowego:
a) w polu pierwszym ? datę udzielenia akredytacji,
b) w polu drugim ? zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu
podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do
szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
20) w rubryce dwudziestej ? informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa
w art. 111 ustawy:
a) w polu pierwszym ? daty przeprowadzonych kontroli,
b) w polu drugim ? wyniki przeprowadzonych kontroli;
21) w rubryce dwudziestej pierwszej ? informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczeniu z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:
a) w polu pierwszym ? okres ubezpieczenia (od dnia?? do dnia?..),
b) w polu drugim ? zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim ? sumę gwarancyjną oraz sumę ubezpieczenia;
22) w rubryce dwudziestej drugiej ? nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
23) w rubryce dwudziestej trzeciej ? adres i numer telefonu przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego:
a) w polu pierwszym ? ulicę,
b) w polu drugim ? numer domu,
c) w polu trzecim ? numer lokalu,
d) w polu czwartym ? kod pocztowy,
e) w polu piątym ? miejscowość,
f) w polu szóstym ? numer telefonu;
24) w rubryce dwudziestej czwartej ? adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego;
25) w rubryce dwudziestej piątej ? adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego;
26) w rubryce dwudziestej szóstej ? identyfikator terytorialny dla jednostki podziału
terytorialnego, w której znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego;
27) w rubryce dwudziestej siódmej ? numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-
znakowy);
28) w rubryce dwudziestej ósmej ? rodzaj działalności leczniczej wykonywanej
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część
VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
29) w rubryce dwudziestej dziewiątej ? datę rozpoczęcia działalności leczniczej przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego;
30) w rubryce trzydziestej ? datę zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego.
2. W przypadku spółki cywilnej w rubryce: trzeciej, czwartej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej
działu I wpisuje się dane każdego ze wspólników.

Dział II, dział III ...
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 13, 2011, 11:56:48 am
A co, nową księgę już dostałeś i wygląda inaczej niż w rozporządzeniu?

Nie - porównałem tylko stan obecny księgi z tym co jest w ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r.

Porównaj zawartości poszczególnych RUBRYK, a moze mi się coś pop...liło
Ps. Prawnikiem nie jestem (dla mnie to bełkot, który próbuje zrozumieć)

Rozporządzenie wchodzi w życie. Dostajesz informację z Urzędu Wojewódzkiego. Śmigasz do nich i dostajesz nową księgę, która w magiczny sposób wygląda tak jak przedstawia to rozporządzenie.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Norbert w Październik 13, 2011, 12:23:43 pm
Rozporządzenie wchodzi w życie. Dostajesz informację z Urzędu Wojewódzkiego. Śmigasz do nich i dostajesz nową księgę, która w magiczny sposób wygląda tak jak przedstawia to rozporządzenie.

Pewny jesteś tego, że dostanę informację..... i że śmigam do nich?
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 13, 2011, 12:28:21 pm
Urząd wojewódzki ma rozsyłać informację o konieczności zmiany księgi rejestrowej.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: mpi w Październik 13, 2011, 13:25:36 pm
Chyba jednak MZ poszło po rozum do głowy: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/MZ-o-udzielaniu-swiadczen-przez-lekarzy-z-I-stopniem-lub-w-trakcie-specjalizacji,113014,2.html (http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/MZ-o-udzielaniu-swiadczen-przez-lekarzy-z-I-stopniem-lub-w-trakcie-specjalizacji,113014,2.html)

oj jak się cieszę, do dziś jest zgłaszanie uwag, więc może na dniach wejdą te zmiany.
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: marela w Październik 13, 2011, 14:51:03 pm
A co mają zmienić Indywidualne Praktyki Lekarskie?  Ja mam totalne zaćmienie i kociokwik :(
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Piotr29 w Październik 13, 2011, 16:54:45 pm
Urząd wojewódzki ma rozsyłać informację o konieczności zmiany księgi rejestrowej.

no z tego co mi dzisiaj powiedziano to zgodnie z nową ustawą urząd wojewódzki nie ma takiego obowiązku...prawdopodobnie roześle info do Departamentów Zdrowia a oni dalej roześlą do świadczeniodawców....
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 13, 2011, 17:17:11 pm
U nas ludzie dzwonili i im powiedziano, że będą rozsyłać :)
Tytuł: Odp: Wymagane dokumenty-formalno prawne
Wiadomość wysłana przez: Piotr29 w Październik 13, 2011, 20:54:47 pm
U nas ludzie dzwonili i im powiedziano, że będą rozsyłać :)

 ;D Przyazny Urząd - Przyjazne Państwo