Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Archiwum => Archiwum wiadomości => Raporty Statystyczne => Wątek zaczęty przez: Bartosz w Czerwiec 22, 2008, 20:48:16 pm

Tytuł: Tworzenie raportu Jednorodnych Grup Pacjentów (raport 0 fazy) - mini poradnik
Wiadomość wysłana przez: Bartosz w Czerwiec 22, 2008, 20:48:16 pm
W jakim celu powstał raport Jednorodnych Grup Pacjentów (raport 0 fazy)?
Raport Jednorodnych Grup Pacjentów (raport 0 fazy) służy do kwalifikowania zakończonej hospitalizacji do jednej z grup JGP po przez serwis techniczny udostępniony przez NFZ.

Paragraf §15 pkt. 9 Zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne pozwala na ominięcie raportu JGP i używania własnego grupera, który jest zgodny z charakterystyką JGP i algorytmie JGP w wersja ustalonych przez NFZ na dany okres sprawozdawczy.

Raport fazy 0 jest rozwiązaniem przejściowym, w późniejszym terminie pojawi się gruper w systemach informatycznych SZOI i w portalu świadczeniodawcy.

Od wersji SZOI 2008.04.2.103 istnieje możliwość przesłania raportu JGP.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Tworzenie raportu w KS-PPS
Raport Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) tworzymy w module Rozliczenia -> Raporty -> Raporty do NFZ -> Dodaj (F2) -> Raport Jednorodnych Grup Pacjentów

Generacja raportu
Raport generujemy przyciskiem WYŚLIJ (CF6). Raport zostanie zapisany do uprzednio wybranej lokalizacji w formacie *.JGX. Taki raport wysyłamy do NFZ poprzez SZOI lub pocztą elektroniczną dla OW NFZ obsługiwanych przez Sygnity. Statut raportu z utworzony (Utw) zmieni się na wysłany (Wys).
  
Podczas generacji raportu JGP może zdarzyć się w raporcie znajdą się świadczenia błędnie wprowadzone, wtedy zostaniemy o tym powiadomieni odpowiednim komunikatem z listą błędnych świadczeń. Błędne świadczenia można usunąć z raportu zostaniemy poinformowani o tym odpowiednim komunikatem ?Czy usunąć raportu niepoprawne epizody? lub poprawić, a następnie ponownie wygenerować raport JGP.

Uwaga!
NFZ na swoich stronach internetowych w formie komunikatu będzie udostępniał szczegółowe informacje dotyczące zastosowania do rozliczeń charakterystyki JGP, algorytmu JGP, grupera JGP oraz wskazanie wersji odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego, w tym wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ? Rewizja Dziesiąta oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych.

Od wersji 2008.3.0.0 program PPS zawiera najnowszy udostępniony przez NFZ słownik procedur ICD9 w wersji 5.1. Słownik jest udostępniony bezpłatnie w ramach podstawowej licencji.

Raport zwrotny do raportu JGP
Raport zwrotny odbieramy w Raporty -> Raporty zwrotne -> Odbierz (F2) wskazujemy plik w formacie *JGZ. lub łączymy się za pomocą poczty elektronicznej z serwerem OW NFZ. Po wczytaniu raportu zwrotnego JGP, klikamy przycisk Przegląd F3.

W przeglądzie raportu zwrotnego JGP otrzymujemy informacje o:
-   taryfie JGP i  wersji grupera, którą wyznaczono grupę. Kod wskazuje na konkretną usługę z pakietu do wybrania z umowy,
Następnie klikamy przycisk Popraw F4 gdzie automatycznie zostaniemy przeniesieni do hospitalizacji w celu dodania produktu jednostkowego/grupy JGP.
-   ewentualnych błędach, polegających na nie możności wyznaczenia grupy JGP na podstawie danych przekazywanych w raporcie JGP.

Po przyporządkowania hospitalizacjom grup JGP, możemy wysłać raport statystyczny.

Copyright by Bartosz