Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Pozostałe problemy => E-recepta => Wątek zaczęty przez: Geralt w Wrzesień 14, 2020, 09:50:56 am

Tytuł: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: Geralt w Wrzesień 14, 2020, 09:50:56 am
Dziś znowu masakra:

{"blad":{"kodBleduMajor":8,"kodBleduMinorSpecified":false,"opis":"Usługa autoryzacji jest niedostępna"}}}

"The request channel timed out while waiting for a reply after 00:00:59.9687982. Increase the timeout value passed to the call to Request or increase the SendTimeout value on the Binding. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout.","Data":null,"InnerException":{"ClassName":"System.TimeoutException","Message":"The HTTP request to 'https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS' has exceeded the allotted timeout of 00:01:00. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout."

"System.ServiceModel.FaultException`1[CSIOZ.Interface.ObslugaRecepty_ServiceReference.BledyOperacji]","Message":"ERROR","Data":null,"InnerException":null,"HelpURL":null,"StackTraceString":"   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)\r\n   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)\r\n   at CSIOZ.Interface.ObslugaRecepty_ServiceReference.ObslugaReceptyWS.weryfikacjaPakietuRecept(weryfikacjaPakietuReceptRequestRequest request)\r\n   at CSIOZ.Interface.ObslugaRecepty_ServiceReference.ObslugaReceptyWSClient.CSIOZ.Interface.ObslugaRecepty_ServiceReference.ObslugaReceptyWS.weryfikacjaPakietuRecept(weryfikacjaPakietuReceptRequestRequest request)\r\n   at CSIOZ.Interface.ObslugaRecepty_ServiceReference.ObslugaReceptyWSClient.weryfikacjaPakietuRecept(KontekstMT kontekstWywolania, WeryfikacjaPakietuReceptRequest WeryfikacjaPakietuReceptRequest)\r\n   at CSIOZ.Interface.Processors.EPrescriptionProcessor.<>c.<ValidatePrescriptionPackage>b__19_0(KontekstMT context, ObslugaReceptyWSClient client, WeryfikacjaPakietuReceptRequest req)\r\n   at CSIOZ.Interface.Processors.EPrescriptionProcessor.ProcessRequest[TRequest,TCSIOZRequest,TCSIOZResponse,TResponse](TRequest request, Func`4 clientCallFunc)\r\n   at CSIOZ.Interface.Processors.EPrescriptionProcessor.ValidatePrescriptionPackage(ValidatePrescriptionPackageRequest request)\r\n   at eHealthPoland.Api.Controllers.PrescriptionController.Post(SignAndSendRequest signAndSendRequest)\r\nTytuł: Odp: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: andy83 w Wrzesień 14, 2020, 09:58:14 am
Małopolska - potwierdzam błąd
Tytuł: Odp: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: Tomek811 w Wrzesień 14, 2020, 10:10:12 am
Zachodniopomorskie, witam w klubie.
Tytuł: Odp: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: Zbychu w Wrzesień 14, 2020, 10:11:07 am
Mazowieckie również
Tytuł: Odp: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: Michał w Wrzesień 14, 2020, 10:31:35 am
P1 to system centralny i jak leży to w całej Polsce nie działa!
Tytuł: Odp: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: andy83 w Wrzesień 14, 2020, 10:34:30 am
@Michał tak i nie, może być problem jednego operatora internetu, 1 węzła, i np. u mnie nie będzie działać, a u Ciebie będzie.
Tytuł: Odp: Timeouty w eReceptach
Wiadomość wysłana przez: Michał w Wrzesień 14, 2020, 13:04:41 pm
niby tak, ale wtedy wypadałoby jeszcze podawać nazwę swojego ISP a nie tylko województwo :)