Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Problemy z aplikacjami => Aktualizacje programu KS-PPS => Wątek zaczęty przez: cilazapril w Luty 07, 2020, 18:57:58 pm

Tytuł: 2020.00.1.4 z dnia 2020-02-06
Wiadomość wysłana przez: cilazapril w Luty 07, 2020, 18:57:58 pm
Zmiana: 2020.00.1.4 z dnia 2020-02-06

Uwaga: Można wykonać w czasie pracy systemu

- ZPO
Umożliwiono usunięcie świadczenia podczas importu świadczeń z pliku ZPO.csv. Świadczenie zostanie usunięte, w przypadku gdy zostanie przekazany identyfikator techniczny produktu a identyfikator produktu handlowego będzie równy 0. 

- ZPO
Dodano możliwość oznaczenia zlecenia na zaopatrzenie jako elektroniczne. Dzięki znacznikowi "eZWM" karta produktu ustawia wymagalność uzupełnienia potwierdzenia uprawnienia do refundacji (przekazywane formatem ZPOSP). 

- WSZYSTKIE
Umożliwiono alternatywny wybór wskazań na recepcie. Zamiast wskazań, związanych z bazą BLOZ można wybrać wskazania tak, jak są one udostępniane przez CSIOZ. Udostępniona została usługa sieciowa, która zwraca informację na podstawie pliku XML publikowanego przez CSIOZ. Wskazania te, tak jak wskazania z bazy BLOZ, posiadają informację o odpłatności, którą system oczywiści wykorzystuje. Można korzystać ze wskazań BLOZ lub CSIOZ. Ponieważ nie mamy dokładnych informacji na temat zasad tworzenia kodów wskazań, to podczas podglądu/edycji recepty widzimy jedynie kod wskazania wg CSIOZ, a kopiowanie recepty nie przenosi kodu wg CSIOZ do nowej recepty.

*Funkcjonalność dostępna jest po wykupieniu Moduł BLOZ Odpłatności.
 
- Rozliczenia
Umożliwiono automatyczne ustawienie poradni dla pracownika medycznego na podstawie jego harmonogramu pracy podczas wystawiania recept w module ROZLICZENIA. 

- ZPO
Poprawiono zapis identyfikatora zewnętrznego produktu podczas importu realizacji zleceń ZPO w pliku ZPO.csv.
W tym celu zalecamy aktualizację systemu KS-PPS do najnowszej wersji zwłaszcza instalacji, które eksportują zlecenia do ZPO.csv w module ZPO. 

- Wizyta
Wprowadzono modyfikacje w zakresie obsługi wizyty:

-Poprawiono czytelność danych osobowych na karcie obsługi wizyty,

-Umożliwiono sprawdzenie uprawnienia eWUŚ z poziomu obsługi wizyty na zakładce "Karta informacyjna pacjenta",

-Umożliwiono doprecyzowanie ilości sztuk (sumaryczna, na miesiąc) wyrobu medycznego na karcie zlecenia na zaopatrzenie.
 
- ZPO
Dodano funkcjonalność odblokowania poprawy produktów sprawozdanych raportem ZPOSP w przypadku importu raportu zwrotnego zawierającego błąd odnoszący się do całego raportu. Błąd ten oznacza brak importu świadczeń w systemie NFZ.
Dzięki temu, po wczytaniu raportu zwrotnego będzie można poprawiać świadczenia.