Społecznościowe forum użytkowników drw.pl oraz produktów Kamsoftu

Rozliczenia świadczeń => AOS => Wątek zaczęty przez: karolweksler w Wrzesień 12, 2019, 23:35:04 pm

Tytuł: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Wrzesień 12, 2019, 23:35:04 pm
https://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna,6635.html

Cytuj
UZASADNIENIE
Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394), zwanej dalej ?ustawą o świadczeniach?.
W związku z faktem zgłaszania się na SOR wielu pacjentów z powszechnymi dolegliwościami narządu wzroku lub z urazami narządu ruchu, które po zaopatrzeniu nie mogą być monitorowane w AOS z powodu trudności w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci, spełniających określone warunki aparaturowe, wprowadzony został nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych. W jego ramach rozliczane będą świadczenia zrealizowane na rzecz chorych z rozpoznaniami określonymi w załączniku 5d do zarządzenia. Rozpoznania wskazane zostały przez ekspertów, spośród sprawozdanych przez świadczeniodawców realizujących umowy AOS w wymienionych wyżej zakresach, jako zrealizowane przez nich w trybie nagłym. Przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych, wprowadza się współczynnik 1,6 stosowany w wymienionym przedziale czasu: w odniesieniu do świadczeń okulistycznych 14 dni, w odniesieniu do świadczeń ortopedycznych 60 dni od rozpoznania.
Przewiduje się, że wprowadzone rozwiązanie pozwoli uzyskać pacjentom łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych realizowanych na rzecz chorych z urazami i po urazach oraz z powodu nagłych schorzeń okulistycznych, a także ograniczy liczbę osób zgłaszających się do SOR/ IP z powodu powszechnych urazów i dolegliwości narządu wzroku.
Dodatkowo, przy rozliczaniu świadczeń dla dzieci, podniesiono współczynniki korygujące wprowadzone zarządzeniem nr 64/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna do poziomu: 1,6 w odniesieniu do świadczeń dla dzieci do 3 r.ż., do poziomu 1,3 dla dzieci od 4 do 18 r.ż., oraz do wysokości 1,6 dla świadczeń pierwszorazowych realizowanych na rzecz osób powyżej 18 r. ż w wybranych specjalnościach: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.
Korekta dotychczasowych współczynników dotyczących świadczeń udzielanych na rzecz dzieci ma na celu dalsze premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli to także, na zmotywowanie lekarzy, do realizacji diagnostyki i terapii, w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym, co znacznie zmniejsza stres u dziecka.
W wyniku korekty współczynnika przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia oczekuje się, że działania te znacząco zwiększą liczbę nowych pacjentów, szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym. Powinno to skrócić czas oczekiwania na poradę, a także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, w tych specjalnościach, w których są najdłuższe kolejki oczekujących chorych. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych.
Ponadto, niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmienioną wycenę pakietów onkologicznych zgodnie z taryfą zawartą w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w Obwieszczeniu nie zostały zawarte taryfy dedykowane rozliczaniu onkologicznych pakietów diagnostycznych dla dzieci, utrzymano wycenę tych pakietów na dotychczasowym poziomie. W związku ze zmienioną wyceną pakietów, w załączniku 5c do zarządzenia dodane zostały procedury diagnostyczne (m.in. badanie PET) z wyodrębnioną wyceną, do rozliczania na zasadach wskazanych w zarządzeniu. W ślad za zmianą sposobu rozliczania diagnostyki onkologicznej dokonano stosownych modyfikacji w części normatywnej zarządzenia.
Jednocześnie w zarządzeniu wprowadzono przepis doprecyzowujący wiek dzieci, na rzecz których realizowane i rozliczane są porady w ramach zakresu: świadczenia w zakresie preluksacji do 12 miesiąca życia. Jest to spójne z obowiązującymi zasadami postępowania zapobiegawczego w dysplazji stawów biodrowych oraz opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Ponadto dokonano korekty błędu pisarskiego zawartego w umowie oraz doprecyzowano zasady rozliczania świadczeń AOS przez świadczeniodawców realizujących BCU.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 października 2019 r.
Szacunkowy koszt wprowadzenia tych rozwiązań przewiduje się na kwotę około 60 mln zł. w okresie czwartego kwartału 2019 r.
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: mischelle w Wrzesień 16, 2019, 13:59:56 pm
"Przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych, wprowadza się współczynnik 1,6 stosowany w wymienionym przedziale czasu: w odniesieniu do świadczeń okulistycznych 14 dni, w odniesieniu do świadczeń ortopedycznych 60 dni od rozpoznania."

Nie rozumiem :(
Czyli, że co:
1 wizyta   (tryb przyjęcia pilny/nie wymaga skierowania) - rozpoznanie główne z listy 5d
2 wizyta  to już pewnie kontynuacja na której oprócz (nowego produktu ? )  ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON) przekażemy dowolną grupę W11-W32 lub Zabiegowy

Nie można na 1 wizycie przekazać
zaopatrzenie urazu lub
zabezpieczenie pourazowe i otrzymać współczynnik 1,6 ?

Po co są te dni od rozpoznania ?

Ktoś, coś ?
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: zworek w Wrzesień 17, 2019, 07:58:33 am
To tylko projekt i w dodatku z terminem obowiązywania od 1 października. Spoko, wytyczne zapewne pojawią się między 30 września, a 5 października.   :)
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Wrzesień 17, 2019, 17:00:07 pm
wytyczne zapewne pojawią się między 30 września, a 5 października.   :)
....przyszłego roku.
A tak na serio - pisanie prawa do którego są potrzebne wytyczne, bo z samych przepisów wynika więcej wątpliwości niż uporządkowania tematu, jest bez sensu.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Październik 01, 2019, 18:07:21 pm
Jest już wersja ostateczna

https://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1322019dsoz,7028.html
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: mischelle w Październik 01, 2019, 19:11:33 pm
No jest, oczywiście dla świadczeń od 1.10 ;)
Bez żadnych wytycznych :(
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: mlutek w Październik 02, 2019, 09:13:49 am
Hej Witajcie...
sorki poprawcie mnie ...z załącznika 5A współczynniki korygujące dla dzieci dotyczą tylko pacjentów I razowych czy w przypadku dzieci wszystkich?
PPS jest juz przygotowany na te zmiany czy dopiero jest w trakcie?
chodzi mi o punkt...
....Dodatkowo, przy rozliczaniu świadczeń dla dzieci, podniesiono współczynniki korygujące wprowadzone zarządzeniem nr 64/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna do poziomu: 1,6 w odniesieniu do świadczeń dla dzieci do 3 r.ż., do poziomu 1,3 dla dzieci od 4 do 18 r.ż., oraz do wysokości 1,6 dla świadczeń pierwszorazowych realizowanych na rzecz osób powyżej 18 r. ż w wybranych specjalnościach: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Październik 02, 2019, 09:32:29 am
współczynniki korygujące dla dzieci dotyczą tylko pacjentów I razowych czy w przypadku dzieci wszystkich?

Współczynnik dla pierwszorazowych nie dotyczy dzieci a współczynnik dla dzieci dotyczy wszystkich dzieci.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Październik 02, 2019, 11:21:02 am
współczynniki korygujące dla dzieci dotyczą tylko pacjentów I razowych czy w przypadku dzieci wszystkich?

Współczynnik dla pierwszorazowych nie dotyczy dzieci a współczynnik dla dzieci dotyczy wszystkich dzieci.

A nie było MIXa dla pierwszorazowych i dzieci? Czy był a już nie ma?

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: mischelle w Październik 02, 2019, 11:33:07 am
Chciałoby się sprawdzić, ale czemu nie ma już dostępnych słowników ?

https://slowniki.nfz.gov.pl/

Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: mischelle w Październik 09, 2019, 12:48:47 pm


Jeśli chodzi o mixy to teraz po wzroście :

MIX - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia - W01 + K01 (dot. świadczeń dla dzieci w AOS)

W01 i 1.3 ? przekazujemy M02 i 1.5
W01 i 1.6 ? przekazujemy M02 i 1.8

MIX - Świadczenia rozliczane wg warunków dla dwóch kodów specjalnego rozliczenia - P01 + K01 (dot. świadczeń w wybranych zakresach pierwszorazowych AOS)

zamiast P01 i współczynnika 1.6 ? przekazujemy specjal-rozlicz - M03 i współczynnik 1.8

Czy dobrze myślę ?

Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: katmi w Listopad 06, 2019, 13:01:36 pm
Witajcie,
czy rozliczyliście już świadczenia z AOS dla dzieci skorygowane nowym zarzadz., bo ja mam nadal błąd na szoi "nieprawidłowo zastosowany współczynnik korygujący ze względu na wiek pacjenta"?
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Listopad 06, 2019, 17:19:54 pm
Pokaż kawałek XMLa z pozycją rozliczeniową której dotyczy taki błąd.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: JEDWABNIK w Listopad 22, 2019, 16:13:46 pm
Jak rozliczacie świadczenia nagłe zestaw skojarzony AOS okulistyka. Do tej pory w mazowieckim brak jakichkolwiek korekt, szablonów?
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Listopad 22, 2019, 18:20:13 pm
a wskazujesz usługi do rozliczenia z zakresu nagłego i jest widoczne wykonanie na szoi?
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: JEDWABNIK w Listopad 23, 2019, 13:02:24 pm
Nie bardzo rozumiem.
W Somedzie zapisuje pacjenta jako pilny, rozpoznanie z załącznika.
Takich pacjentów miałam kilku w październiku i w szablonie za X.2019 nie uwzględniło mi żadniej pozycji.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Listopad 23, 2019, 17:27:44 pm
Pokaż zdjęcia jak masz wpisanego tego pacjenta.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Listopad 23, 2019, 20:27:20 pm
Pytanie jak to zostało zweryfikowane.
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Pantera33 w Listopad 23, 2019, 21:14:16 pm
Ja mam wczytany aneks od października. Wpiszę wszędzie, gdzie był pacjent 1 raz z dolegliwością z załącznika 5d jako nagły i z jgp z tego zakresu AON przydzielę wxx. Co oznacza te 14 dni w okulistyce? Czy wszystkie wizyty kontrolne też przez 14dni są z tego zakresu? Może ktoś wie?
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Listopad 23, 2019, 21:47:52 pm
Mogę się mylić ale tu nie chodzi o trzaskanie każdego pacjenta z tym rozpoznaniem jaki się zjawi.

W uzasadnieniu do zarządzenia jest napisane:
Cytuj
W związku z faktem zgłaszania się na SOR wielu pacjentów z powszechnymi dolegliwościami narządu wzroku lub z urazami narządu ruchu, które po zaopatrzeniu nie mogą być monitorowane w AOS z powodu trudności w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci, spełniających określone warunki aparaturowe, wprowadzony został nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych.

Jak dla mnie to w tym zakresie można wykazać pacjenta, który był na SOR/IP z danym rozpoznaniem i w ciągu 14 dni (w przypadku okulistyki) od tego dnia zjawił się na kontrolę w poradni.
Bez wcześniejszego sprawozdania wizyty w SOR/IP (gdziekolwiek) a takim rozpoznaniem takie rozliczenie będzie wracało z błędem, że brak świadczenia warunkującego.

Ale to tylko ja to tak rozumiem ;)
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Pantera33 w Listopad 23, 2019, 21:52:27 pm
Teoretycznie można by tak to rozumieć, tylko skąd wiedzieć, że pacjent był na sor? Na sor też nie wpisują sobie do systemu kogo odesłali z kwitkiem. A dodatkowo mam taki limit tego AON wykrojony z dotychczasowego kontraktu, że nawet jak z całego roku by zebrać przypadki z załącznika 5d, to i tak nie nazbieram na miesiąc...
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Listopad 23, 2019, 22:17:21 pm
Dobra, wczytałem się bardziej i rzeczywiście może to dotyczyć pacjentów zgłaszających się z danym rozpoznaniem w stanie nagłym.
Czyli może być tak, że rozliczenie wygląda w ten sposób:
1. pacjent przychodzi z urazem i rozliczamy normalnie.
2. pacjent przychodzi na kontrolę po urazie, jeżeli kontrola odbędzie się w terminie 14 dni od pierwszej wizyty to współczynnik 1,6
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: PiotrSz w Listopad 25, 2019, 09:20:01 am
A w Małopolsce dalej mam:

Cytuj
Wersja umowy w przygotowaniu.
Utworzenie nowego produktu skojarzonego dla stanów nagłych - zgodnie z kartą nr 155/AOS.

grr...

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Kamila860 w Grudzień 05, 2019, 10:34:12 am
Mazowiecki Przeszedł zakres Okulistyki, natomiast w Ortopedii przeszły mi 2 osoby a 7 odrzuciło, że złe rozpoznanie, a wpisane jest dobre z zgodne z Załącznikiem i skierowanie świeże.... (wszystkie osoby wpisane jako nagłe)...
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: Kamila860 w Grudzień 11, 2019, 09:26:05 am
Aktualne:

AN1 (1.6) Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego w ramach ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON)

We wszystkich zakresach przechodzi na ok (Mazowiecki)
Tytuł: Odp: Projekt nowego zarządzenia AOS - zwiększenie współczynników
Wiadomość wysłana przez: mufi w Grudzień 11, 2019, 12:24:17 pm
Musi być odpowiednie ICD10 zgodnie z 2019_132_dsoz. U mnie nie wchodziły ale zmieniłem ICD10 na odpowiednie i przeszły wszystkie.